Manažérske zručnosti v kultúre

Kurz pre umelcov, organizátorov, manažérov alebo nadšencov pre kultúru, ktorí pôsobia v kultúrnych inštitúciách alebo plánujú a realizujú nápady v kultúre.

4 lekcie | 73 minút | začiatočník

Kurz vás prevedie cyklom základných oblastí manažérskych zručností, ktoré sú užitočné pre  manažéra, alebo projektového odborníka v kultúrnej inštitúcií. Kurz vás prevedie budovaním a udržaním tímu odborníkov, motiváciou v organizácií s nízkym rozpočtom, ako aj celkovým plánovaním ľudských zdrojov.

Okrem ľudí potrebuje organizácia aj iné zdroje, o celkom získavaní dodatočných zdrojov sa dozviete v časti pojednávajúcom o fundraisingu. Ako dostať ľudí do kultúrnej inštitúcie a ako si udržiavať pravidelnú komunikáciu, ale aj o tom, čo je práca s publikom pojednáva časť marketing. Záverom kurzu sa naučíte využívať nástroje merania ekonomických dopadov v kultúre.

V rámci tohto kurzu sa naučíte

  • Ako môžem vybudovať a udržať tím odborníkov
  • Ako získať viac návštevníkov
  • Čo znamená biznis model v kultúre
  • Ako si spočítať ekonomické dopady
  • Čo znamená kvalita v kultúre

Pre koho je kurz určený

Pre jednotlivcov z verejného, súkromného a neziskového sektora so záujmom o zlepšenie manažérskych zručností.

Kvalifikačné predpoklady

Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti s riadením organizácií. Pre vstup do kurzu je vhodné mať všeobecný prehľad v riadení projektov a iniciatív v oblasti kultúry.

Obsah kurzu

  • Lekcia 1 – Marketing a práca s publikom – Komunikácia s divákmi je základom marketingu v kultúrnych inštitúciách. Naučíte sa, aké marketingové stratégie a komunikačné kanály zvoliť, ako a prečo pracovať s publikom, ako aj aký je vzťah medzi marketingom a práci s publikom.
  • Lekcia 2 – Fundraising – Aké sú princípy fundraisingu, čo robiť, ako fundraising nerobiť a na čo si dať pozor. Fundraising nie sú len granty, ale aj napríklad biznis modely. Ako obsiahnuť celý svet získavania zdrojov sa naučíte cez komplexné nástroje fundraisingu.
  • Lekcia 3 – Riadenie ľudských zdrojov – Ako vybudovať a udržať tím odborníkov v komplikovanom prostredí kultúrnych inštitúcií cez plánovanie ľudských zdrojov, využitie nástrojov a cez vysvetlenie kompetencií pracovníkov. Ako pracovníkov motivovať zistíte cez princípy a nástroje motivácie.
  • Lekcia 4 – Meranie výkonnosti v kultúre – Evaluácia kultúrnych služieb je veľkou výskumnou témou. Ako si stanoviť ukazovatele, čo sledovať a ako merať a získavať dáta zistíte prostredníctvom praktických ukážok jednotlivých nástrojov. V oblasti kultúry je zaujímavé sledovať aj ekonomické dopady projektov či organizácií, a zisťovať ich multiplikačné efekty.

Cena kurzu

Kurz Manažérske zručnosti v kultúre je možné zakúpiť ako celok, ale tiež je možné zakúpiť samostatne jednotlivé lekcie.

Kompletný kurz:

Manažérske zručnosti
v kultúre

XX €

4 lekcie | 16 tém | 73 minút

Jednotlivé lekcie:

Marketing a práca
s publikom

XX €

9 tém | 28 minút

Fundraising aaaaaaaapráca s publ

XX €

2 témy | 13 minút

Riadenie ľudských zdrojov

XX €

3 témy | 20 minút

Meranie výkonnosti
v kultúre

XX €

2 témy | 12 minút

Lektor

Daniela Zarodňanská

Culture Matters

100% online
Začnite okamžite a učte sa vlastným tempom.

Video lekcie
Učte sa prostredníctvom krátkych videí.

Certifikát
Získajte certifikát o absolvovaní kurzu.