Základné pojmy v oblasti grantového financovania

V prvej lekcii Vám predstavíme a vysvetlíme základné pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť pri programoch a výzvach poskytujúcich nenávratné financovanie pre realizáciu vašich rozvojových zámerov. Znalosť základných pojmov Vám uľahčí prácu s dokumentmi výziev a pomôže Vám lepšie pochopiť ciele a zámery poskytovateľov grantov a dotácií.

Poskytovatelia grantov a dotácií používajú mnoho špecifických pojmov a skratiek vo svojej kominikácii, či už písomnej alebo ústnej. Začiatočník preto musí často vyvinúť nemalú snahu, aby pochopil to, čo sa mu poskytovateľ snaží prostredníctvom výzvy alebo príručky pre žiadateľov komunikovať. Mnohé z týchto pojmov by ste zbytočne hľadali v Slovníku slovenského jazyka, buď ich vôbec nenájdete, alebo vysvetlenie v slovníku vám nebude postačovať na pochopenie kontextu.

V tejto lekcii sa dozviete:

  • Aký je rozdiel medzi grantom, dotáciou a nenávratných finačným príspevkom
  • Čo je to grantový program a grantová výzva
  • Kto je poskytovateľ grantu a aký má vzťah k žiadateľovi a prijmateľovi
  • Čo je to verejné obstarávanie a čo s tým má spoločné prijímateľ grantu