Vitajte na kurze 1-2-3 Granty!

Sme radi, že Vás môžeme privítať na kurze 1-2-3 Granty.

Vo svete rozvojovej pomoci existuje široká škála podporných mechanizmov vrátane grantov, pôžičiek, kapitálových investícií, dotačných schém a mnohých ďalších. Na prvý pohľad sa môže zdať nemožné zorientovať sa v bludisku nenávratného financovania, a mnohí to vzdajú už vo fáze hľadania toho správneho programu, lebo sa im proces zdá príliš komplikovaný a peniaze nedosiahnuteľné.

V ideálnom svete by ste vypracovali návrh projektu, našli vhodný zdroj financovania, vyplnili formulár žiadosti, získali finančné prostriedky a začali pracovať na projekte. Realita je ale iná, keďže dopyt po financovaní je vysoký a konkurencia tvrdá. Preto sú dôležité znalosti a zručnosti, ktoré vám a vašim projektom zabezpečia konkurenčnú výhodu.

Grant je skvelý spôsob, ako rozbehnúť rozvojový projekt a je pravdepodobne najlepším zdrojom financovania. Neplatíte žiadne úroky z poskytnutých zdrojov a finančné prostriedky sú vo všeobecnosti nenávratné (okrem výnimočných prípadov, pri ktorých nie sú splnené podmienky grantu). Granty sa často označujú ako „voľné peniaze“, zvyčajne to ale má niekoľko háčikov. Každý, kto sa snažil získať grant vie, že to je tvrdá práca. Vašim projektom musíte presvedčiť poskytovateľa, že si zaslúžite jeho podporu a vaše výsledky budú trvalo udržateľné.

Granty sú poskytované z nespočetných zdrojov a môžu pochádzať z centrálnej, regionálnej a miestnej úrovne, Európskej komisie alebo rôznych iných inštitúcií, ako sú napríklad miestne akčné skupiny, korporátne a komunitné nadácie. Je dôležité, aby ste pred začatím práce na vašom projekte našli správny program a výzvu, pretože v opačnom prípade vyjde vaša snaha a váš čas nazmar. Veríme, že práve v tomto vám budú znalosti, ktoré nadobudnete v rámci tohto kurzu nápomocné.

Dúfame, že sa vám kurz bude páčiť a že sa nám podarí naplniť vaše očakávania!