Ako podnikám a čo mi prináša financie

SPÄŤ NA KURZ Ako podnikám a čo mi prináša financie V prvej lekcii sa naučíte rozdiel medzi biznis modelom, biznis zámerom a biznis plánom a prečo musím tento rozdiel poznať.  Predstavíme si Biznis Model Canvas, ako si vytvorím biznis model  a aké rôzne druhy biznis modelov existujú. Zároveň si overím, ktorý z nich by bol [...]
Viliam Záhumenský, 18.07.2019 | Publikované v Nezaradené 0 komentár(ů)

Ukončenie projektu

Ukončenie projektu Posledná lekcia je o zodpovednosti za riadenie a kontrolovanie postupu prác a za ich ukončenie. Zmeny v projekte alebo podávanie správ sú súčasťou realizácie a monitoringu projektu, naučíte sa ako je vhodné pristupovať k týmto oblastiam.

Realizácia projektu

Realizácia projektu V tejto časti sa naučíte plánovanie zdrojov v čase, plánovanie a vyhodnocovanie rizík projektu a prijímanie opatrení na ich elimináciu. To všetko v časovom rozložení správneho nastavenia harmonogramu aktivít.

Plánovanie projektu

Plánovanie projektu Prostredníctvom matice logického rámca sa naučíte stručne, prehľadne a zrozumiteľne opísať celý projekt v jednej tabuľke. Dozviete sa zákonitosti matice, ako aj jej praktickú využiteľnosť pre plánovanie a realizáciu projektu, a prípravu žiadosti pre získanie externého financovania.

Úvod do projektového riadenia

Úvod do projektového riadenia Prvá lekcia je o základnom zadefinovaní čo je projekt, a ako je tento pojem chápaný podľa projektových metodík. Naučíte sa čo spúšťa a ako projekt vzniká, kto je kto v projektovom riadení a kedy môžeme hovoriť o začiatku projektu.