Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Ako podnikám a čo mi prináša financie

Ako podnikám a čo mi prináša financie

V prvej lekcii sa naučíte rozdiel medzi biznis modelom, biznis zámerom a biznis plánom a prečo musím tento rozdiel poznať.  Predstavíme si Biznis Model Canvas, ako si vytvorím biznis model  a aké rôzne druhy biznis modelov existujú. Zároveň si overím, ktorý z nich by bol pre mňa vhodný.

Ukončenie projektu

Ukončenie projektu

Posledná lekcia je o zodpovednosti za riadenie a kontrolovanie postupu prác a za ich ukončenie. Zmeny v projekte alebo podávanie správ sú súčasťou realizácie a monitoringu projektu, naučíte sa ako je vhodné pristupovať k týmto oblastiam.

Realizácia projektu

Realizácia projektu

V tejto časti sa naučíte plánovanie zdrojov v čase, plánovanie a vyhodnocovanie rizík projektu a prijímanie opatrení na ich elimináciu. To všetko v časovom rozložení správneho nastavenia harmonogramu aktivít.

Plánovanie projektu

Plánovanie projektu

Prostredníctvom matice logického rámca sa naučíte stručne, prehľadne a zrozumiteľne opísať celý projekt v jednej tabuľke. Dozviete sa zákonitosti matice, ako aj jej praktickú využiteľnosť pre plánovanie a realizáciu projektu, a prípravu žiadosti pre získanie externého financovania.

Úvod do projektového riadenia

Úvod do projektového riadenia

Prvá lekcia je o základnom zadefinovaní čo je projekt, a ako je tento pojem chápaný podľa projektových metodík. Naučíte sa čo spúšťa a ako projekt vzniká, kto je kto v projektovom riadení a kedy môžeme hovoriť o začiatku projektu.

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk