fbpx

Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Vitajte na kurze 1-2-3 Granty! Copy

Vitajte na kurze 1-2-3 Granty!

Sme radi, že Vás môžeme privítať na kurze 1-2-3 Granty.

Vo svete rozvojovej pomoci existuje široká škála podporných mechanizmov vrátane grantov, pôžičiek, kapitálových investícií, dotačných schém a mnohých ďalších. Na prvý pohľad sa môže zdať nemožné zorientovať sa v bludisku nenávratného financovania, a mnohí to vzdajú už vo fáze hľadania toho správneho programu, lebo sa im proces zdá príliš komplikovaný a peniaze nedosiahnuteľné.

V ideálnom svete by ste vypracovali návrh projektu, našli vhodný zdroj financovania, vyplnili formulár žiadosti, získali finančné prostriedky a začali pracovať na projekte. Realita je ale iná, keďže dopyt po financovaní je vysoký a konkurencia tvrdá. Preto sú dôležité znalosti a zručnosti, ktoré vám a vašim projektom zabezpečia konkurenčnú výhodu.

Grant je skvelý spôsob, ako rozbehnúť rozvojový projekt a je pravdepodobne najlepším zdrojom financovania. Neplatíte žiadne úroky z poskytnutých zdrojov a finančné prostriedky sú vo všeobecnosti nenávratné (okrem výnimočných prípadov, pri ktorých nie sú splnené podmienky grantu). Granty sa často označujú ako „voľné peniaze“, zvyčajne to ale má niekoľko háčikov. Každý, kto sa snažil získať grant vie, že to je tvrdá práca. Vašim projektom musíte presvedčiť poskytovateľa, že si zaslúžite jeho podporu a vaše výsledky budú trvalo udržateľné.

Granty sú poskytované z nespočetných zdrojov a môžu pochádzať z centrálnej, regionálnej a miestnej úrovne, Európskej komisie alebo rôznych iných inštitúcií, ako sú napríklad miestne akčné skupiny, korporátne a komunitné nadácie. Je dôležité, aby ste pred začatím práce na vašom projekte našli správny program a výzvu, pretože v opačnom prípade vyjde vaša snaha a váš čas nazmar. Veríme, že práve v tomto vám budú znalosti, ktoré nadobudnete v rámci tohto kurzu nápomocné.

Dúfame, že sa vám kurz bude páčiť a že sa nám podarí naplniť vaše očakávania!

 

Meranie výkonnosti v kultúre

Meranie výkonnosti v kultúre

Evaluácia kultúrnych služieb je veľkou výskumnou témou. Ako si stanoviť ukazovatele, čo sledovať a ako merať a získavať dáta zistíte prostredníctvom praktických ukážok jednotlivých nástrojov. V oblasti kultúry je zaujímavé sledovať aj ekonomické dopady projektov či organizácií, a zisťovať ich multiplikačné efekty.

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov

Ako vybudovať a udržať tím odborníkov v komplikovanom prostredí kultúrnych inštitúcií cez plánovanie ľudských zdrojov, využitie nástrojov a cez vysvetlenie kompetencií pracovníkov. Ako pracovníkov motivovať zistíte cez princípy a nástroje motivácie.

Fundraising

Fundraising

Aké sú princípy fundraisingu, čo robiť, ako fundraising nerobiť a na čo si dať pozor. Fundraising nie sú len granty, ale aj napríklad biznis modely. Ako obsiahnuť celý svet získavania zdrojov sa naučíte cez komplexné nástroje fundraisingu.

Marketing a práca s publikom

Marketing a práca s publikom

Komunikácia s divákmi je základom marketingu v kultúrnych inštitúciách. Naučíte sa, aké marketingové stratégie a komunikačné kanály zvoliť, ako a prečo pracovať s publikom, ako aj aký je vzťah medzi marketingom a práci s publikom.

Ukončenie projektu

Ukončenie projektu

Posledná lekcia je o zodpovednosti za riadenie a kontrolovanie postupu prác a za ich ukončenie. Zmeny v projekte alebo podávanie správ sú súčasťou realizácie a monitoringu projektu, naučíte sa ako je vhodné pristupovať k týmto oblastiam.

Realizácia projektu

Realizácia projektu

V tejto časti sa naučíte plánovanie zdrojov v čase, plánovanie a vyhodnocovanie rizík projektu a prijímanie opatrení na ich elimináciu. To všetko v časovom rozložení správneho nastavenia harmonogramu aktivít.

Plánovanie projektu

Plánovanie projektu

Prostredníctvom matice logického rámca sa naučíte stručne, prehľadne a zrozumiteľne opísať celý projekt v jednej tabuľke. Dozviete sa zákonitosti matice, ako aj jej praktickú využiteľnosť pre plánovanie a realizáciu projektu, a prípravu žiadosti pre získanie externého financovania.

Úvod do projektového riadenia

Úvod do projektového riadenia

Prvá lekcia je o základnom zadefinovaní čo je projekt, a ako je tento pojem chápaný podľa projektových metodík. Naučíte sa čo spúšťa a ako projekt vzniká, kto je kto v projektovom riadení a kedy môžeme hovoriť o začiatku projektu.

Podmienky grantového financovania

Podmienky grantového financovania

V tejto lekcii si bližšie predstavíme najčastejšie podmienky pre poskytnutie grantu, ktoré musí splniť subjekt, ktorý sa o grant uchádza. Tieto podmienky sa líšia v závislosti od konkrétneho grantového zdroja, no do istej miery ich možno zovšeobecniť. Taktiež rôzne grantové zdroje uvádzajú rôznu štruktúru týchto podmienok. Pre podmienky nášho kurzu sme ich rozdelili do troch skupín – právne, finančné a obsahové.

Mechanizmus grantového financovania

Mechanizmus grantového financovania

Dostali ste sa k poslednej lekcii nášho kurzu. V rámci neho vám vysvetlíme ako granty fungujú. Postupne vás v rámci jednotlivých tém prevedieme procesom získavania grantov od fázy „ideácie“ až po konečné vyúčtovanie a ukončenie úspešného projektu.

Podmienky grantového financovania

Podmienky grantového financovania

Keďže granty a dotácie sa poskytujú vo veľmi rôznorodých oblastiach a pre rôznorodých prijímateľov, pre ich získanie je potrebné splniť množstvo špecifických požiadaviek. Je preto dôležité, aby ste si dôkladne preštudovali pravidlá každého grantového programu. Avšak niektoré princípy sú univerzálne a práve im je venovaná nasledujúca lekcia.

 

Možnosti grantového financovania

Možnosti grantového financovania

Existuje nepočetné množstvo grantových a dotačných zdrojov. Rozvojové zámery neziskových organizácií, samospráv a súkromných spoločností môžu byť financované z rôznych verejných a súkromných zdrojov, ktoré sú dostupné na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Granty a dotácie sa poskytujú v rôznych oblastiach – od výskumu alebo vzdelávania po budovanie prvkov základnej infraštruktúry. Orientovať sa v zdrojoch financovania môže byť náročné, preto Vám v druhej lekcii  predstavíme hlavné skupiny dotačných programov a témy, ktoré je z nich možné financovať. Dozviete sa kto, na čo a v akej výške môže získať granty z jednotlivých programov. Ak Vás niektorý z programov zaujme, lekcia 2 vám poskytne zdroje dodatočných informácií o jednotlivých programoch, ktoré môžete využiť v rámci samoštúdia.

 

Vitajte na kurze 1-2-3 Granty!

Vitajte na kurze 1-2-3 Granty!

Sme radi, že Vás môžeme privítať na kurze 1-2-3 Granty.

Vo svete rozvojovej pomoci existuje široká škála podporných mechanizmov vrátane grantov, pôžičiek, kapitálových investícií, dotačných schém a mnohých ďalších. Na prvý pohľad sa môže zdať nemožné zorientovať sa v bludisku nenávratného financovania, a mnohí to vzdajú už vo fáze hľadania toho správneho programu, lebo sa im proces zdá príliš komplikovaný a peniaze nedosiahnuteľné.

V ideálnom svete by ste vypracovali návrh projektu, našli vhodný zdroj financovania, vyplnili formulár žiadosti, získali finančné prostriedky a začali pracovať na projekte. Realita je ale iná, keďže dopyt po financovaní je vysoký a konkurencia tvrdá. Preto sú dôležité znalosti a zručnosti, ktoré vám a vašim projektom zabezpečia konkurenčnú výhodu.

Grant je skvelý spôsob, ako rozbehnúť rozvojový projekt a je pravdepodobne najlepším zdrojom financovania. Neplatíte žiadne úroky z poskytnutých zdrojov a finančné prostriedky sú vo všeobecnosti nenávratné (okrem výnimočných prípadov, pri ktorých nie sú splnené podmienky grantu). Granty sa často označujú ako „voľné peniaze“, zvyčajne to ale má niekoľko háčikov. Každý, kto sa snažil získať grant vie, že to je tvrdá práca. Vašim projektom musíte presvedčiť poskytovateľa, že si zaslúžite jeho podporu a vaše výsledky budú trvalo udržateľné.

Granty sú poskytované z nespočetných zdrojov a môžu pochádzať z centrálnej, regionálnej a miestnej úrovne, Európskej komisie alebo rôznych iných inštitúcií, ako sú napríklad miestne akčné skupiny, korporátne a komunitné nadácie. Je dôležité, aby ste pred začatím práce na vašom projekte našli správny program a výzvu, pretože v opačnom prípade vyjde vaša snaha a váš čas nazmar. Veríme, že práve v tomto vám budú znalosti, ktoré nadobudnete v rámci tohto kurzu nápomocné.

Dúfame, že sa vám kurz bude páčiť a že sa nám podarí naplniť vaše očakávania!

 

Základné pojmy v oblasti grantového financovania

Základné pojmy v oblasti grantového financovania

V prvej lekcii Vám predstavíme a vysvetlíme základné pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť pri programoch a výzvach poskytujúcich nenávratné financovanie pre realizáciu vašich rozvojových zámerov. Znalosť základných pojmov Vám uľahčí prácu s dokumentmi výziev a pomôže Vám lepšie pochopiť ciele a zámery poskytovateľov grantov a dotácií.

Poskytovatelia grantov a dotácií používajú mnoho špecifických pojmov a skratiek vo svojej komunikácii, či už písomnej alebo ústnej. Začiatočník preto musí často vyvinúť nemalú snahu, aby pochopil to, čo sa mu poskytovateľ snaží prostredníctvom výzvy alebo príručky pre žiadateľov komunikovať. Mnohé z týchto pojmov by ste zbytočne hľadali v Slovníku slovenského jazyka, buď ich vôbec nenájdete, alebo vysvetlenie v slovníku vám nebude postačovať na pochopenie kontextu.

V tejto lekcii sa dozviete:

  • Aký je rozdiel medzi grantom, dotáciou a nenávratných finačným príspevkom
  • Čo je to grantový program a grantová výzva
  • Kto je poskytovateľ grantu a aký má vzťah k žiadateľovi a prijmateľovi
  • Čo je to verejné obstarávanie a čo s tým má spoločné prijímateľ grantu

Meranie výkonnosti v kultúre

Meranie výkonnosti v kultúre

Evaluácia kultúrnych služieb je veľkou výskumnou témou. Ako si stanoviť ukazovatele, čo sledovať a ako merať a získavať dáta zistíte prostredníctvom praktických ukážok jednotlivých nástrojov. V oblasti kultúry je zaujímavé sledovať aj ekonomické dopady projektov či organizácií, a zisťovať ich multiplikačné efekty.

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov

Ako vybudovať a udržať tím odborníkov v komplikovanom prostredí kultúrnych inštitúcií cez plánovanie ľudských zdrojov, využitie nástrojov a cez vysvetlenie kompetencií pracovníkov. Ako pracovníkov motivovať zistíte cez princípy a nástroje motivácie.

Fundraising

Fundraising

Aké sú princípy fundraisingu, čo robiť, ako fundraising nerobiť a na čo si dať pozor. Fundraising nie sú len granty, ale aj napríklad biznis modely. Ako obsiahnuť celý svet získavania zdrojov sa naučíte cez komplexné nástroje fundraisingu.

Marketing a práca s publikom

Marketing a práca s publikom

Komunikácia s divákmi je základom marketingu v kultúrnych inštitúciách. Naučíte sa, aké marketingové stratégie a komunikačné kanály zvoliť, ako a prečo pracovať s publikom, ako aj aký je vzťah medzi marketingom a práci s publikom.

Ako predám svoj produkt – marketing a predaj

Ako predám svoj produkt – marketing a predaj

V tejto lekcii sa oboznámite s marketingovou stratégiou a ako robiť marketing štíhlo. Zároveň si predstavíme nákupné správanie zákazníka a na príkladoch si povieme tajomstvá úspechu v predaji.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk