Meranie výkonnosti v kultúre

Meranie výkonnosti v kultúre Evaluácia kultúrnych služieb je veľkou výskumnou témou. Ako si stanoviť ukazovatele, čo sledovať a ako merať a získavať dáta zistíte prostredníctvom praktických ukážok jednotlivých nástrojov. V oblasti kultúry je zaujímavé sledovať aj ekonomické dopady projektov či organizácií, a zisťovať ich multiplikačné efekty.

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov Ako vybudovať a udržať tím odborníkov v komplikovanom prostredí kultúrnych inštitúcií cez plánovanie ľudských zdrojov, využitie nástrojov a cez vysvetlenie kompetencií pracovníkov. Ako pracovníkov motivovať zistíte cez princípy a nástroje motivácie.

Fundraising

Fundraising Aké sú princípy fundraisingu, čo robiť, ako fundraising nerobiť a na čo si dať pozor. Fundraising nie sú len granty, ale aj napríklad biznis modely. Ako obsiahnuť celý svet získavania zdrojov sa naučíte cez komplexné nástroje fundraisingu.

Marketing a práca s publikom

Marketing a práca s publikom Komunikácia s divákmi je základom marketingu v kultúrnych inštitúciách. Naučíte sa, aké marketingové stratégie a komunikačné kanály zvoliť, ako a prečo pracovať s publikom, ako aj aký je vzťah medzi marketingom a práci s publikom.

Ukončenie projektu

Ukončenie projektu Posledná lekcia je o zodpovednosti za riadenie a kontrolovanie postupu prác a za ich ukončenie. Zmeny v projekte alebo podávanie správ sú súčasťou realizácie a monitoringu projektu, naučíte sa ako je vhodné pristupovať k týmto oblastiam.

Realizácia projektu

Realizácia projektu V tejto časti sa naučíte plánovanie zdrojov v čase, plánovanie a vyhodnocovanie rizík projektu a prijímanie opatrení na ich elimináciu. To všetko v časovom rozložení správneho nastavenia harmonogramu aktivít.

Plánovanie projektu

Plánovanie projektu Prostredníctvom matice logického rámca sa naučíte stručne, prehľadne a zrozumiteľne opísať celý projekt v jednej tabuľke. Dozviete sa zákonitosti matice, ako aj jej praktickú využiteľnosť pre plánovanie a realizáciu projektu, a prípravu žiadosti pre získanie externého financovania.

Úvod do projektového riadenia

Úvod do projektového riadenia Prvá lekcia je o základnom zadefinovaní čo je projekt, a ako je tento pojem chápaný podľa projektových metodík. Naučíte sa čo spúšťa a ako projekt vzniká, kto je kto v projektovom riadení a kedy môžeme hovoriť o začiatku projektu.

Podmienky grantového financovania

Podmienky grantového financovania V tejto lekcii si bližšie predstavíme najčastejšie podmienky pre poskytnutie grantu, ktoré musí splniť subjekt, ktorý sa o grant uchádza. Tieto podmienky sa líšia v závislosti od konkrétneho grantového zdroja, no do istej miery ich možno zovšeobecniť. Taktiež rôzne grantové zdroje uvádzajú rôznu štruktúru týchto podmienok. Pre podmienky nášho kurzu sme ich rozdelili do […]

Mechanizmus grantového financovania

Mechanizmus grantového financovania Dostali ste sa k poslednej lekcii nášho kurzu. V rámci neho vám vysvetlíme ako granty fungujú. Postupne vás v rámci jednotlivých tém prevedieme procesom získavania grantov od fázy „ideácie“ až po konečné vyúčtovanie a ukončenie úspešného projektu.

Podmienky grantového financovania

Podmienky grantového financovania Keďže granty a dotácie sa poskytujú vo veľmi rôznorodých oblastiach a pre rôznorodých prijímateľov, pre ich získanie je potrebné splniť množstvo špecifických požiadaviek. Je preto dôležité, aby ste si dôkladne preštudovali pravidlá každého grantového programu. Avšak niektoré princípy sú univerzálne a práve im je venovaná nasledujúca lekcia.  

Možnosti grantového financovania

Možnosti grantového financovania Existuje nepočetné množstvo grantových a dotačných zdrojov. Rozvojové zámery neziskových organizácií, samospráv a súkromných spoločností môžu byť financované z rôznych verejných a súkromných zdrojov, ktoré sú dostupné na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Granty a dotácie sa poskytujú v rôznych oblastiach – od výskumu alebo vzdelávania po budovanie prvkov základnej infraštruktúry. Orientovať […]

Vitajte na kurze 1-2-3 Granty!

Vitajte na kurze 1-2-3 Granty! Sme radi, že Vás môžeme privítať na kurze 1-2-3 Granty. Vo svete rozvojovej pomoci existuje široká škála podporných mechanizmov vrátane grantov, pôžičiek, kapitálových investícií, dotačných schém a mnohých ďalších. Na prvý pohľad sa môže zdať nemožné zorientovať sa v bludisku nenávratného financovania, a mnohí to vzdajú už vo fáze hľadania […]

Základné pojmy v oblasti grantového financovania

Základné pojmy v oblasti grantového financovania V prvej lekcii Vám predstavíme a vysvetlíme základné pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť pri programoch a výzvach poskytujúcich nenávratné financovanie pre realizáciu vašich rozvojových zámerov. Znalosť základných pojmov Vám uľahčí prácu s dokumentmi výziev a pomôže Vám lepšie pochopiť ciele a zámery poskytovateľov grantov a dotácií. Poskytovatelia grantov [...]

Meranie výkonnosti v kultúre

Meranie výkonnosti v kultúre Evaluácia kultúrnych služieb je veľkou výskumnou témou. Ako si stanoviť ukazovatele, čo sledovať a ako merať a získavať dáta zistíte prostredníctvom praktických ukážok jednotlivých nástrojov. V oblasti kultúry je zaujímavé sledovať aj ekonomické dopady projektov či organizácií, a zisťovať ich multiplikačné efekty.
Viliam Záhumenský, 18.07.2019 | Publikované v Nezaradené 0 komentár(ů)

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov Ako vybudovať a udržať tím odborníkov v komplikovanom prostredí kultúrnych inštitúcií cez plánovanie ľudských zdrojov, využitie nástrojov a cez vysvetlenie kompetencií pracovníkov. Ako pracovníkov motivovať zistíte cez princípy a nástroje motivácie.
Viliam Záhumenský, 18.07.2019 | Publikované v Nezaradené 0 komentár(ů)

Fundraising

Fundraising Aké sú princípy fundraisingu, čo robiť, ako fundraising nerobiť a na čo si dať pozor. Fundraising nie sú len granty, ale aj napríklad biznis modely. Ako obsiahnuť celý svet získavania zdrojov sa naučíte cez komplexné nástroje fundraisingu.
Viliam Záhumenský, 18.07.2019 | Publikované v Nezaradené 0 komentár(ů)

Marketing a práca s publikom

Marketing a práca s publikom Komunikácia s divákmi je základom marketingu v kultúrnych inštitúciách. Naučíte sa, aké marketingové stratégie a komunikačné kanály zvoliť, ako a prečo pracovať s publikom, ako aj aký je vzťah medzi marketingom a práci s publikom.
Viliam Záhumenský, 18.07.2019 | Publikované v Nezaradené 0 komentár(ů)

Ako predám svoj produkt – marketing a predaj

SPÄŤ NA KURZ Ako predám svoj produkt - marketing a predaj V tejto lekcii sa oboznámite s marketingovou stratégiou a ako robiť marketing štíhlo. Zároveň si predstavíme nákupné správanie zákazníka a na príkladoch si povieme tajomstvá úspechu v predaji.
Viliam Záhumenský, 18.07.2019 | Publikované v Nezaradené 0 komentár(ů)

Podnikanie s nápadom – validácia projektového zámeru

SPÄŤ NA KURZ Podnikanie s nápadom - validácia projektového zámeru V tejto lekcii sa naučíte, že nestačí len mať dobrý nápad a byť presvedčený o tom, že nič podobné ešte nikto iný nemá. Musím si najprv overiť, či je môj nápad jedinečný, kto sú moji konkurenti a aké je ich dôležitosť pre moje podnikanie.
Viliam Záhumenský, 18.07.2019 | Publikované v Nezaradené 0 komentár(ů)