Konferencia Grantov EHP a Nórska 2014-2021

Mottom : „Spoločne pre zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu“ bola sprevádzaná celá Otváracia konferencia Grantov EHP a Nórska, ktorá sa uskutočnila 15.novembra 2018 v Bratislave.  Týmto podujatím sa  oficiálne spustila implementácia v programovom období 2014-2021 na Slovensku.

Z finančného mechanizmu EHP a Nórskych fondov je pre Slovensko vyčlenených 120 000 000 € .

Na otváracej konferencii boli predstavené jednotlivé programy podpory:

  • Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
  • Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť
  • Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov
  • Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov
  • Zmierňovanie dopadov a prispôsobenie sa zmene klímy
  • Fond pre aktívne občianstvo
  • Sociálny dialóg- dôstojná práca

 Žiadatelia sa môžu tešiť na vyhlásenie prvých výziev už začiatkom roku 2019.

Viac informácií o konferencii nájdete tu.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk