Inovačná súťaž : EIT Food Hub

EIT Food je spolupráca podnikateľov a inovátorov, ktorá mení spôsob akým vyrábame, spracovávame, distribuujeme a konzumujeme potraviny.

Súťaž Innovation Prizes je jednou z najväčších súťaží v oblasti agropotravinárskeho priemyslu v Európe. Inovačné ceny sa udeľujú podnikateľom a start-upom s cieľom podporiť vývoj nových produktov a služieb, ktoré môžu pomôcť zmeniť náš potravinový systém tak, aby bol zdravší, udržateľnejší a dôveryhodnejší.

Výzva je otvorená do 1. júna 2019.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk