S novým rokom prichádzajú aj príležitosti na nové projekty. V najbližšom období pre vás pripravujeme sériu podujatí GranTalks, kde vám predstavíme najzaujímavejšie dotačné zdroje pre začiatok roka 2020.

Prvé GranTalks, čiže rozhovory o grantoch sa budú niesť v rozoberaní výziev určených pre školy a vzdelávacie organizácie. V tomto prípade sa zameriame na výzvy určené pre stredné školy. Konkrétne sa bude jednať najmä o podporu prepojenia stredoškolského vzdelávania s praxou, či zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.  Lektor vám priblíži a vysvetlí všetko potrebné o výzvach, v jazyku akým sa bežne komunikuje pri káve a nie v hatmatilke úradných dokumentov.

Pomyselnou čerešničkou na torte bude prezentácia Ľubomíra Bílleho, ktorý sa v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávanie, úspešne zasadzuje o rozvoj duálneho vzdelávania na Slovensku.

Zhrňme si, čo všetko sa dozviete:

  • kto a na aké projekty môže žiadať financie z najzaujímavejších výziev určených na financovanie vzdelávania a školstva
  • podmienky grantových výziev vysvetlené v jednoduchej reči bez zbytočne zložitej terminológie
  • praktické skúsenosti od človeka, ktorý sa úspešne podieľa na realizácii projektu duálneho vzdelávania
  • získate praktické rady od skúseného tímu konzultantov s dlhoročnými skúsenosťami s národnými aj medzinárodnými projektmi

Kedy, kde, za koľko

GranTalks pre vás pripravujeme:

  • v utorok 4. februára 2020
  • trvanie 10:00 – 12:00 hod.
  • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

Vstupné: 39 €