GranTalks: najnovšie výzvy pod lupou

Sedíte za počítačom a zrazu vám v rohu obrazovky preblikne nový mail od Grant Experta. „Počas posledného mesiaca nám pribudlo týchto 8 nových grantových výziev…“ Očami prebehnete všetky ich názvy, jednu, dve si rozkliknete a čítate. Oprávnené aktivity sú celkom zaujímavé, a asi by ste aj mohli žiadať o príspevok, ale v texte výzvy za priehrštie podmienok a pravidiel.
Jooj, komu sa to chce celé študovať. Elaborát v jazykovom paškvile eurofondčiny. Zatnite zuby a študujte alebo sa príďte porozprávať s nami. Pri šálke kávy a maslovom kroasante je aj debata o grantových výzvach krajšia. Hlavne ak je vašim spoludiskutujúcim niekto, kto španielsku dedinu eurofondov opustil už pred rokmi.

GranTalks sú určené každému, kto chce byť v obraze v oblasti dostupných eurofondov, kto sa chce dozvedieť viac o najnovších grantoch alebo si chce rozšíriť svoj všeobecný obzor.

 

Kedy, kde, čo, za koľko

GranTalks pre vás pripravujeme:

  • vo štvrtok 28. februára 2019
  • trvanie 10:00 – 12:00 hod.
  • v Centire, Záhradnícka 72, Bratislava

Vstupné: 29 €

Najbližšie GranTalks sa budú venovať dvom dlho očakávaným výzvam na podporu mikro, malých, stredných a veľkých podnikov:

  1. grant na inteligentné inovácie (kolaboratívna robotika; digitalizácia, automatizácia, robotizácia výrobného procesu; Big Data; cloud pre Smart Industry a mnoho iného) do vašich výrobných podnikov
  2. grant na zlepšenie energetickej efektívnosti budov priemyselných odvetví a služieb na ne nadväzujúcich

Okrem toho vám  priblížime aj nové výzvy na kreatívne vouchre na nákup služieb a diel v odvetviach architektúry, dizajnu, reklamy, marketingu a IT programovania.