Technológie pre podniky

Nestihli ste deadline 15. augusta na podanie žiadosti o dotáciu pre podnikateľov? Využite novú šancu požiadať o dotácie určené na nákup nových výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb či nákup softvéru.
Je vyhlásená nová grantová výzva s celkovou alokáciou 50 mil. EUR. Podpora bude smerovať na projekty realizované  v najmenej rozvinutých okresoch,  váš podnik však môže mať sídlo hocikde na území Slovenska (okrem Bratislavského kraja).
Druhé kolo výzvy končí 15. januára 2018.

Čo je z grantu možné financovať?

Predmetom projektu musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný  pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu (nie služby), respektíve pri inovácii produkčného procesu. Podporené budú len projekty vo vybraných odvetviach priemyselnej výroby.

Z grantu je možné zafinacovať:

 • softvér
 • oceniteľné práva
 • dlhodobý nehmotný majetok
 • stroje, prístroje, zariadenia, technológie

 

Pre koho je grant určený?

O dotáciu môžu žiadať fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie, spĺňajúce definíciu malých a stredných podnikov (MSP), od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti o grant uplynuli minimálne 3 roky.

Kde môžete realizovať projekt?

O dotácie môžu žiadať podniky so sídlom na území Slovenskej republiky okrem územia Bratislavského kraja. Podporovaný projekt musí byť  realizovaný  v rámci najmenej rozvinutých okresov:

 • Lučenec
 • Poltár
 • Revúca
 • Rimavská Sobota
 • Veľký Krtíš
 • Kežmarok
 • Sabinov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou
 • Gelnica
 • Rožňava
 • Sobrance
 • Trebišov

Aktuálny zoznam najmenej rozvinutých okresov nájdete tu.

Ďalšie informácie o grante