Kultúrny a kreatívny priemysel

Kultúrny a kreatívny priemysel sa v poslednom období stal veľkým fenoménom, ktorý predstavuje nezanedbateľného ťahúňa vyspelých ekonomík. Slovensko nechce v tomto smere nijako zaostávať a preto je tu viacero možností, ako podporiť kultúrny sektor a oblasť tvorivých činností, či naštartovať podnikanie využitím vášho kreatívneho a umeleckého ducha.

Čo si pod pojmom kultúrny a kreatívny priemysel predstaviť? Aké odvetvia sem patria? Škála je naozaj široká.

Podporu môžete dostať napríklad na:

  • remeslá (výroba a ladenie hudobných nástrojov; výroba šperkov, keramiky;
  • sklárske remeslá; remeslá spracúvajúce drevo, prútie, textil, kožu; atď.);
  • nakladateľstvo v oblasti pc hier;
  • dizajn, architektúru, reklamu;
  • vizuálne umenie, scénické umenie, hudobné diela, umelecké vzdelávanie;
  • vydávanie kníh, novín, časopisov; 
  • preklad kníh a iných literárnych prác; výrobu a distribúciu filmov, videozáznamov a tv programov;
  • európske kiná;
  • činnosti knižníc, archívov, múzeí a mnoho ďalších.

Ak sa túžite začať živiť svojou tvorivosťou, potrebujete nakúpiť nové technológie na ďalší rozvoj vášho kreatívneho podnikania alebo chcete jednoducho rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel, klikajte ďalej.

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

FOND NA PODPORU UMENIA

Fond podporuje nasledovné programy: Umenie; Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy; Výskum a vzdelávacie aktivity; Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť; Medzinárodné aktivity a mobility; Pamäťové a fondové inštitúcie.

DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL

Operačný program Výskum a inovácie podporuje inovácie prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doméne Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Audiovizuálny fond poskytuje finančné prostriedky autorom a výrobcom slovenských audiovizuálnych. Fond tiež poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

Operačný program má za cieľ vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu a tým zvýšiť zamestnanosť v odvetví. Nákup technológií je len jedna z aktivít, ktoré môžete podporiť.

KREATÍVNA EURÓPA

Kreatívna Európa je programom EÚ zameraným na podporu európskej kinematografie a kultúrnych a tvorivých odvetví. Celkový rozpočet programu je 1,46 miliárd EUR.