Technológie pre podniky

Chceli by ste začať vyrábať nový produkt, založiť nové podnikanie alebo zásadne zmodernizovať a inovovať Váš zabehnutý výrobný proces?

Využite možnosť získať finančnú podporu pre vaše podnikanie prostredníctvom fondov EÚ a realizujte svoj projekt.

Momentálne môžete využiť následujúce tri grantové výzvy:

 

Podpora inovácií a technologických transferov

Podpora existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Podpora startupov

Poskytovateľ Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum vyhlásenia výzvy 02.08.2016 22.11.2016 22.11.2016
Najbližšie hodnotiace kolo 15. mája 2017
(Výzva bola 16. mája 2017 uzavretá z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov.)

30. júna 2017

15. augusta 2017
(posledné hodnotiace kolo)

30. júna 2017

15. augusta 2017
(posledné hodnotiace kolo)

Indikatívna alokácia na grantovú výzvu 175 000 000 €  
ZMENA: 300 000 000 €

40 000 000 €

ZMENA: 50 000 000€

30 000 000 €

ZMENA: 35 000 000 €

Výška grantu:      
Minimálna 100 000 € 50 000 € 30 000 €
Maximálna 5 000 000 € 200 000 € 200 000 €
Maximálna intenzita pomoci 25 % - 55 % 50 % - 65 % 60 % - 75 %
Oprávnené uzemie všetky kraje okrem BSK všetky kraje okrem BSK všetky kraje okrem BSK
Oprávnení žiadatelia živnostníci,
malé a stredné podniky,
velké podniky
živnostníci,
mikro, malé a stredné podniky
živnostníci,
mikro, malé a stredné podniky
Oprávnené aktivity nákup hmotného a nehmotného majetku nákup hmotného a nehmotného majetku, marketing, elektronické podnikanie nákup hmotného a nehmotného majetku, marketing, elektronické podnikanie

 

Pre viac informácií o jednotlivých grantoch, klikajte ďalej.

Zlepšenie konkurencieschopnosti a technologickej úrovne podnikov prostredníctvom inovácií

Firmy aj živnostníci môžu prostredníctvom grantu financovať nákup softvéru či iného nehnuteľného majetku s cieľom inovácie procesov a produktov.
Viac informácií

Podpora nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Podpora pre startupy prostredníctvom uvedenia nového alebo inovovaného výrobku resp. služby žiadateľa na trh alebo inovácií produkčného procesu.
Viac informácií

Podpora existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Podpora rozvoja exitujúcich podnikov formou uvedenia nového alebo inovovaného výrobku resp. služby žiadateľa na trh alebo prostredníctvom inovácií produkčného procesu.
Viac informácií

Konzultácia s GrantExpertom

Máte otázky k vášmu konkrétnemu projektu? Chcete zistiť, či je váš projekt financovateľný cez eurofondy? Chcete sa zorientovať v problematike eurofondov? Využite na to konzultáciu s jedným z našich najskúsenejších expertov.
Viac informácií