Kultúrny a kreatívny priemysel

Kultúrny a kreatívny priemysel sa v poslednom období stal veľkým fenoménom, ktorý predstavuje nezanedbateľného ťahúňa vyspelých ekonomík. Slovensko nechce v tomto smere nijako zaostávať, a preto je tu viacero možností ako podporiť kultúrny sektor a oblasť tvorivých činností, či naštartovať podnikanie využitím Vášho kreatívneho a umeleckého ducha. 


Čo si pod pojmom kultúrny a kreatívny priemysel predstaviť? Aké odvetvia sem patria? Škála je naozaj široká. Podporiť môžete rôzne remeslá (výroba a ladenie hudobných nástrojov; výroba šperkov, keramiky; sklárske remeslá; remeslá spracúvajúce drevo, prútie, textil, kožu; atď.); nakladateľstvo v oblasti pc hier; dizajn, architektúru, reklamu; vizuálne umenie, scénické umenie, hudobné diela, umelecké vzdelávanie; vydávanie kníh, novín, časopisov; preklad kníh a iných literárnych prác; výrobu a distribúciu filmov, videozáznamov a tv programov; európske kiná; činnosti knižníc, archívov, múzeí a mnoho ďalších. Ak sa túžite začať živiť svojou tvorivosťou, potrebujete nakúpiť nové technológie na ďalší rozvoj Vášho kreatívneho podnikania alebo chcete jednoducho rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel, klikajte ďalej.

Podpora podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Z IROPu môžete financovať nové podnikanie v KKP alebo nakúpiť technológie pre Vaše fungujúce tvorivé firmy, a to s intenzitou pomoci až do 95 %. Výška príspevku: od 50 tisíc do 200 tisíc EUR.
Viac informácií

Fond na podporu umenia

Fond podporuje nasledovné programy: Umenie; Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy; Výskum a vzdelávacie aktivity; Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť; Medzinárodné aktivity a mobility; Pamäťové a fondové inštitúcie.
Viac informácií

Kreatívna Európa

Kreatívna Európa je programom EÚ zameraným na podporu európskej kinematografie a kultúrnych a tvorivých odvetví. Celkový rozpočet programu je 1,46 miliárd EUR.
Viac informácií