Dotácie pre start-upy

Jednou z priorít nového programového obdobia 2014 – 2020 je podpora pre startupy, ktoré budú môcť využiť dotácie z Operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020 alebo finančný nástroj pod názvom SME Instrument.

Vybrané dotácie pre start-upy:

Podpora rozvoja startupov (začínajúcich malých a stredných podnikov)

Podporte rozvoj vášho startupu (podniku, fungujúceho menej ako 3 roky). Podporovaný je nákup technológií, obstaranie prevádzkových priestorov či marketing s intenzitou až do 75 %. Výška príspevku je až do 200 000 €.
Viac informácií

Start-upy, podnikateľské inkubátory a sociálne inovácie

V rámci OP VaI je na podporu start-upov vyčlenený špecifický cieľ zameraný na podporu vzniku nových a akceleráciu začínajúcich MSP, ako aj start-up a spin-off firiem.
Viac informácií

Dovyvíjanie prelomových produktov a ich uvedenie na trhy

Pre MSP a start-upy je v programe Horizont 2020 vyčlenených 15 miliárd eur. Kľúčový pre start-upy je hlavne nástroj SME Instrument.
Viac informácií