GranTalks: Jar v znamení energie

Získajte prehľad o najzaujímavejších výzvach posledného obdobia. Vyhnite sa otravnému a zdĺhavému samoštúdiu zložitého textu. My vám to priblížime jednoducho a rýchlo. Tentoraz to bude o inteligentných inováciách v podnikoch a o energetickej efektívnosti budov priemyselných odvetví.

Eurofondové minimum pre samosprávy

Toto školenie má za cieľ priblížiť predstaviteľom samospráv fungovanie systému eurofondov, na čo sa majú pripraviť a čo ich čaká, keď budú chcieť podporiť rozvoj svojej obce financiami z grantov, na aké projekty môžu žiadať peniaze a mnoho iného.

Open Data ITMS2014+

Naučte sa ako získať informácie o výzvach, projektoch, dodávateľoch, faktúrach, či o aktuálnych hodnotách nevyčerpaných financií v grantoch. To všetko a oveľa viac je ukryté v otvorených dátach portálu ITMS. Poďte ich s nami odkryť.