fbpx

Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Obce a mestá môžu získať financie na modernizáciu múzeí, knižníc či kultúrnych domov

Obce, mestá ale aj samosprávne kraje zo všetkých kútov Slovenska, môžu momentálne získať financie na modernizáciu kultúrnych domov, múzeí, divadiel, galérií, knižníc, hvezdární či planetárií. Žiadať môžu o podporu až do výšky 200 000 eur. Dotácia pre mestá a obce má celkový rozpočet až 15 miliónov eur.

Dotácie sú určené predovšetkým na modernizáciu technického vybavenia ako osvetlenie či ozvučenie. Financie z tejto grantovej výzvy však môžu byť použité aj na menšie stavebné úpravy, ktoré zlepšia štandard a znížia prevádzkové náklady. Výzva je zameraná predovšetkým na rozvoj regiónov, kde je táto oblasť dlhodobo zanedbávaná.

Podmienky by podľa Ministerstva kultúry SR mali byť nastavené jednoduchšie a podporené budú hlavne menšie projekty, ktoré sa dajú pomerne rýchlo realizovať. Spolu s kolegami na portáli GrantExpert pre vás pripravujeme webinár, kde výzvu predstavíme detailne. Viac informácii sa dozviete na podstránke Webinár: Augustový výber výziev s GrantExpertom


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Augustový výber výziev s GrantExpertom

Tradičný bezplatný webinár bude tento raz zameraný predstavenie dlho očakávanej výzvy na podporu kultúrnych inštitúcií. Podporu do výšky 200 000 € môžu získať kultúrne zariadenia, knižnice, galérie, múzeá, divadlá, hvezdárne či planetáriá. Pozrieme sa tiež na výzvu, ktorej cieľom je budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov. Dozviete sa tiež podrobnosti o dotáciách z Environmentálneho fondu pre rok 2022. Už vo štvrtok 26. 8. 2021.

Témy webinára:

 • Podpora udržateľnosti kultúrnych inštitúcií
 • Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov
 • Dotácie z Envirofondu pre rok 2022

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok, 26. 8. 2021
 • V čase 10:00 – 11:00
 • Webinár bude ZDARMA

 

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Prečo sa (ne)zapojiť do medzinárodných projektov?

Máte nápad na projekt, ktorý by ste radi realizovali s partnermi zo zahraničia? Alebo máte ponuku sa zapojiť? Na tomto webinári sa s vami podelíme o mnohé cenné skúsenosti z medzinárodných projektov a povieme vám o ich plusoch aj mínusoch. Dozviete sa tiež to, či sú medzinárodné projekty vhodné pre vás, alebo by ste sa mali zamerať skôr na iné typy projektov. Webinár je určený najmä pre tých, ktorí ešte nemajú skúsenosť s prípravou a realizáciou projektov.

Na webinári sa dozviete:

 • čo sú to medzinárodné projekty a ako sa do nich zapojiť
 • kde hľadať informácie o medzinárodných projektoch
 • ako funguje projektové partnerstvo
 • ako prebieha komunikácia s donorom
 • ako čerpať rozpočet

Kedy a kde?

  • v utorok 17. augusta 2021
  • od 10:00 do 11:00 hod.
  • webinár sa uskutoční ONLINE (každý účastník dostane aj kompletnú nahrávku)

 

Na modernizáciu škôl v Bratislavskom kraji je vyčlenených až 40 miliónov

granty pre školyZákladné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji majú možnosť získať peniaze z eurofondov na rekonštrukciu či modernizáciu priestorov a ďalšie stavebno-technické úpravy. V rámci iniciatívy REACT-EU je na tieto účely z programu IROP k dispozícii až 40 miliónov eur. Peniaze by mali byť čiastočnou odpoveďou na dlhodobé problémy kapacít škôl v Bratislavskom regióne.

Kľúčovým cieľom výzvy je pomôcť riešiť nedostatok miest v základných školách. Školy môžu získať na jeden projekt až 3 milióny eur. Výzva sa v rámci podmienok sústredí na investície do SMART škôl, teda škôl, ktoré budú centrom vzdelávania, voľnočasových aktivít, kultúry a športu. Oprávnenými žiadateľmi sú obce ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy.

Podporené môžu byť tieto aktivity:

 • výstavba nových objektov
 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
 • výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ
 • výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu ich kapacítách


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Eurofondy do každej rodiny, školy, firmy aj obce

Slovensko má na najbližšie roky k dispozícii bezprecedentný balík peňazí z Európskej únie. Do roku 2029 to je suma približne 34 miliárd EUR. Pre všetkých potenciálnych žiadateľov je to skvelá správa. Eurofondy tu budú a treba ich minúť.

Samozrejme, granty a dotácie nebudú použiteľné na všetko. Veľkú časť balíka zrejme minie štát na veľké infraštrukturálne a iné národné projekty. Až ďalšími v poradí budú mestá a obce, školy či súkromný sektor. Napriek tomu bude finančných zdrojov toľko, že ani najväčší optimisti nepredpokladajú ich úplné vyčerpanie.

Čo s tým? Treba pripraviť projektové zámery, na ktoré sa tieto financie využijú. Pochopiteľne, také jednoduché to nie je. Eurofondy sú špecifickým nástrojom, určeným na financovanie konkrétnych oblastí. O tých si v tomto texte povieme viac. Okrem hodnotenia súčasného stavu a plánov na najbližšie roky nájdete nižšie aj viaceré užitočné informácie a tipy.

Ako sme na tom teraz?

Buďme úprimní. Nie sme na tom dobre. V čerpaní eurofondov patríme každoročne k najhorším krajinám. Spolu s Chorvátskom, Španielskom či Talianskom si striedame miesta v poslednej päťke z pomedzi 28 krajín Európskej únie.

Okrem dlhodobo skloňovanej korupcie a nehospodárnosti čelia eurofondy ďalším problémom. Zložitá byrokracia, neprehľadnosť  a nekompetentnosť na úrovni zodpovedných ministerstiev či riadiacich orgánov. Jeden príklad za všetky. Čas od predloženia žiadosti o grant po prvé vyplatené peniaze je hrozivo dlhý. V prípade Ministerstva kultúry SR (MK SR) dokonca 1145 dní, PPA: 841 dní alebo SIEA: 838 dní. Ak teda požiadate o grant z MK SR a vaša žiadosť bude schválená, peniaze reálne dostanete až o 3 roky. Toto sú však len niektoré z príčin prečo peniaze nedokážeme efektívne využívať.

Pre roky 2014 – 2020 nám bolo z EÚ fondov pridelených približne 16 miliárd. Čerpanie týchto prostriedkov bolo k 31. 5. 2021 na úrovni 7,07 mld. EUR. Predstavuje to len 46,07 z celkovej alokácie. Aj keď je čerpanie umožnené až do 2023, z minulého programového obdobia máme stále k dispozícii takmer 9 mld. EUR.Eurofondy 2014 - 2027

Paradoxom je, že štát je bezkonkurenčne najväčším prijímateľom podpory z eurofondov. V projektoch realizovaných štátnym sektorom je viazaných takmer 70% všetkých grantov za programové obdobie 2014-2020. Zlé nastavenie pravidiel a ich zlá exekutíva má negatívny vplyv práve na fungovanie samotného štátu a v zásade aj celé smerovanie krajiny. Je to však práve štát, kto je zodpovedný za zle nastavené podmienky, byrokratickú záťaž a ďalšie prekážky, ktoré mu bránia čerpať efektívnejšie.

Svitá na lepšie časy

V prvej polovici roka 2021 možno badať takmer dvojnásobne rýchlejšie čerpania ako v rovnakom období predošlých dvoch rokov. Zo starého programového obdobia je za prvých 5 mesiacov vyčerpaných  približne 700 miliónov EUR. Nejedná sa však o zásadnú zmenu.

To, čo môžeme považovať za kľúčové, sú reformy. Nová vláda prišla s viacerými návrhmi. Ich skutočnú pridanú hodnotu ukáže až čas. Napriek tomu, je dobré spomenúť aspoň niektoré z nich.

 1. Viac rozhodovacích kompetencií sa presúva z vlády na samosprávy. Podpora do regiónov pôjde na základe integrovaných územných stratégií. Tie by mali obsahovať zoznam projektových zámerov, s ktorými sa budú môcť uchádzať o dotácie.
 2. Proces verejného obstarávania pre eurofondy dostane jednotné pravidlá.
 3. Pochybnosť poskytovateľa o pravdivosti či úplnosti žiadosti zo strany žiadateľa, ktoré žiadateľ ešte neodstránil, nebude automaticky viesť k zastaveniu konania.
 4. Sprístupnené majú byť tiež informácie o nedostatkoch zistených v auditoch. Žiadatelia a verejnosť sa tak môžu vďaka tomu poučiť z predošlých chýb.
 5. Okrem toho by mala mať komunikácia elektronickú formu, mal by sa znížiť počet papierov a podmienok poskytnutia grantu by malo byť menej.

Pre efektívne čerpanie je tiež nevyhnutná „predvídateľnosť“. V súvislosti s eurofondami to znamená, že žiadateľ sa vie pripraviť a vie čo môže čakať. Zároveň vie vopred reálne vyhodnotiť svoje šance. Predpokladom k tomu je férová súťaž a jasné pravidlá v oblasti riešenia

Rekordná podpora

V najbližších rokoch bude peňazí rekordne veľa. K 9 miliardám treba prirátať takmer 13 miliárd z „nových eurofondov“ (Programové obdobie 2021 – 2027), 6,3 miliardy z Plánu obnovy a ďalšie financie zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky, EU-REACT a Fondu pre spravodlivú transformáciu.cerpanie_eurofondov

Obdobie rokov 2021 – 2023 sa pritom dá považovať za kľúčové. Je to spôsobené tým, že práve tu sa prelínajú „staré eurofondy s novými“. K tomu treba prirátať Plán obnovy, z ktorého by do roku 2026 malo prísť na Slovensko viac ako 6 miliárd EUR.

Graf vyššie znázorňuje plánované ročné finančné alokácie. Roky 2014 – 2020 sú skutočne vyčerpané financie. Roky 2021 -2027 vyjadrujú finančný plán, ktorý je založený na odbornom odhade i oficiálnych údajoch MIRRI.

Kam pôjdu peniaze?

Aké projekty budú z tohto veľkého balíka podporované? Oblastí podpory je viacero. Budú to najmä zelené – environmentálne témy, inovácie, rozvoj technológií a digitalizácia. Na úrovni štátneho sektora či samospráv to potom budú napríklad investície do infraštruktúry, školstva, zdravotníctva či modernizácia železníc a výstavba cyklotrás.

Z eurofondov bude okrem iného podpora sústredená na tieto témy:

 • spolupráca výskumných inštitúcií a VŠ s podnikmi
 • podpora výskumných kapacít
 • digitálna a dátová ekonomika
 • inteligentné mestá a regióny
 • energetická efektívnosť podnikov
 • podpora energie z obnoviteľných zdrojov
 • rozvoj inteligentných energetických sietí
 • predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia
 • ochrana prírody a biodiverzity
 • podpora mestskej mobility, vrátane cyklodopravy
 • budovanie cestnej aj železničnej infraštruktúry
 • modernizácia školstva aj zdravotníctva

Z Plánu obnovy to bude napríklad:

 • obnova rodinných domov
 • obnova škôl, internátov ale aj verejných historických a pamiatkovo chránených budov
 • odstraňovanie bariér v budovách škôl
 • výstavba nových cyklotrás
 • modernizácia železníc
 • rekonštrukcia nemocníc a digitalizácia zdravotníctva
 • rozširovanie kapacít materských škôl
 • zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov
 • rozvoj infraštruktúry pre alternatívne formy dopravy
 • zlepšenie ochrany a transformácia Národných parkov
 • podpora digitálnych technológií a výskumu

Utópia alebo odvážna ambícia?

Predpokladať , že v nasledujúcich rokoch budeme čerpať niekoľko násobne rýchlejšie sa môže mnohým zdať  ako utópia. Ambície sú nastavené odvážne. Otázne je, ako bude vyzerať jednotný Operačný program Slovensko, ako dobre budú fungovať reformy a či to bude stačiť.

Pozrime sa na dáta. Za predošlých šesť rokov sa nám podarilo vyčerpať približne 7 miliárd. Najviac to bolo v roku 2020, približne 1,8 miliardy EUR. V roku 2019 to bolo iba 1,44 miliardy a v roku 2017 len niečo vyše 1 miliardy EUR. Dokážeme v najbližších rokoch vyčerpať niekoľko násobne viac? Je to pri najmenšom nepravdepodobné.

Dostatok zdrojov je však v konečnom dôsledku pozitívnou správou. Príležitostí získať financie pre vašu obec, školu či firmu bude viac než dosť. Treba o ne správne požiadať. Vláda by tiež mala intenzívnejšie vyhodnocovať čerpanie prostriedkov v rámci jednotlivých oblastí.  Tam, kde sa peniaze čerpajú pomaly môže prísť k presunu do oblastí, kde to ide lepšie.

Ako sa pripraviť?

V prvom kroku si treba pozrieť  kam bude smerovať podpora. Už teraz je možné povedať, ktoré oblasti budú najviac podporované. Treba sa zamyslieť nad vlastnými projektmi, ktoré by v rámci týchto oblastí mohli získať podporu. Pri príprave je kľúčové zadefinovať si projektové zámery vhodné na grantové financovanie či sledovať aktuálne výzvy.

Budúci žiadatelia zo súkromného sektora by nemali zabudnúť na formálne a finančné podmienky, ktorých splnenie je podmienkou pre získanie dotácií. Vďaka bezplatným online nástrojom ako napríklad „Overovač oprávnenosti“ viete behom niekoľkých sekúnd zistiť či spĺňate základné formálne podmienky pre získanie grantov a dotácií.

Na úrovni samospráv by nemalo chýbať strategické plánovanie (sektorové stratégie, územné stratégie), definovanie projektov na financovanie či predinvestičná príprava.

Webinár: Všetko o novom grante na rozvoj podnikania

Zaujíma vás ako získať financie na podporu vášho podnikania z Nórskeho finančného mechanizmu? Práve teraz máte skvelú možnosť zapojiť sa do novej výzvy zameranej na rozvoj inovácií a podnikania. Výzva je určená pre malé, stredné aj veľké podniky. Výška finančného príspevku na projekt  sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške takmer 12 miliónov eur.

inovatívne SlovenskoVo štvrtok, 22. júla. si na webinári predstavíme všetky detaily aktuálnej podpory. Spolu si našimi expertmi si prejdeme podmienky výzvy a podelíme sa s vami o užitočné rady a tipy. Okrem toho vám ukážeme aj žiadosť a povieme si viac o prílohách žiadosti a o tom, čo všetko budete potrebovať k tomu, aby ste boli úspešní.

Čo sa dozviete?
 • na aké aktivity môžete získať financie z tejto výzvy
 • ako vytvoriť čo najlepší rozpočet projektu
 • ako vypracovať úspešnú žiadosť
 • čo všetko treba doložiť v rámci príloh k žiadosti
 • na čo si treba dať pozor
Kedy a kde?
 • vo štvrtok 22. 7. 2021
 • 10:00 – 11:15
 • podujatie sa uskutoční ONLINE
Za koľko?
 • cena webinára je 19,90 € s DPH

Objednať


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Pomôžte s nami jednorodičovským rodinám

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlasujú výzvu, v ktorej hľadajú inovatívne riešenia problémov rodín s jedným rodičom*. Rodiny s jedným rodičom sú dlhodobo vystavené riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, pričom prebiehajúca pandémia ich problémy ešte prehĺbila. Na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk je cez 1000 výziev od rodičov samoživiteľov, predovšetkým od matiek, ktoré sa v dôsledku pandémie ocitli v zúfalej situácii. Niektoré prišli o prácu, iné sa musia postarať o deti, ktoré po zatvorení škôl zostali doma, takže nemôžu pracovať naplno a uživiť rodinu. Viacerým rodinám hrozí, že nebudú mať peniaze ani na nájom a viaceré slobodné matky sa už spolu s deťmi ocitli v krízových centrách.

Domácnosť, ktorá sa ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii s nízkym príjmom alebo bez príjmu, má možnosť požiadať o poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi. Rodičia, ktorí v dôsledku pandémie stratili príjem, sa môžu uchádzať aj o SOS dotáciu. Ďalšou možnosťou je dotácia na podporu humanitárnej pomoci, ktorá sa podľa zákona poskytuje v krízových alebo mimoriadne nepriaznivých životných situáciách, akou je aj súčasná pandémia. Žiadna z týchto foriem pomoci však nie je stabilnou náhradou príjmu pre rodičov, ktorí v dôsledku pandémie prišli o prácu alebo môžu pracovať len čiastočne, pretože sa musia starať o deti, ktoré zostali doma. Preto hľadáme riešenia a nápady, ktoré pomôžu zlepšiť ich životnú situáciu.

Čo teda hľadáme?

Jednorodičovské rodiny sú vystavené celému spektru problémov a existujúce formy pomoci nepostačujú.

 • Hľadáme a podporíme preto najlepšie riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu týchto rodín a detí v nich. Napríklad v oblasti flexibility práce, bývania, nákupu potravín, sociálno-právneho poradenstva, pomoci pri výučbe alebo opatrovaní detí a podobne.
 • Hľadáme a podporíme aj neziskové organizácie a iniciatívy, ktoré sa v tejto oblasti už angažujú v teréne (od distribúcie rúšok cez nákupy jedla až po pomoc pri výučbe detí) a chcú svoje služby sprofesionalizovať alebo naškálovať na väčšie územie alebo väčší počet klientov, ale chýbajú im financie.
 • Hľadáme aj firmy, ktoré sú ochotné pomôcť týmto rodinám (či už službami alebo produktami alebo vytváraním flexibilných pracovných príležitostí alebo práce na doma).
Kto sa môže zapojiť do akcelerátora?

Zapojiť sa môžu:

 • občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, registrované sociálne podniky, firmy v širšom kontexte sociálnej ekonomiky
 • cirkvi, farnosti, cirkevné zbory, cirkevné organizácie a pod.
 • vyššie územné celky, mestá a obce
 • iné (škola, centrum voľného času, start-upy, študenti, …)
Čo získajú najlepšie nápady?

Najlepší nápad získa finančný grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 5.000 EUR na rozbehnutie nápadu a vybrané projekty získajú bezplatnú účasť v akcelerátore, ktorý im pomôže zrealizovať navrhované riešenia v praxi a možnosť mediálnej a finančnej podpory Slovenskej sporiteľne (napr. úver až do výšky 500.000 EUR bez poplatku a úroku).

Ako sa zapojiť?

Podmienkou zapojenia do súťaže je vyplnenie a odoslanie prihlášky vrátane anotácie projektu. Uzávierka prihlášok je predĺžená až do 30.09.2021.

Prihlásiť sa

Ako vyberieme najlepších?

V prvom kole overíme splnenie formálnych podmienok výzvy. V druhom kole vyberieme 10 najlepších projektov. V treťom kole týchto žiadateľov vyzveme na online prezentáciu ich činnosti a predkladaného projektu, ktorá sa uskutoční v druhej polovici septembra. Na základe online prezentácie vyhlásime víťaza a vybrané projekty, ktorých pozveme do akcelerátora a začneme spolupracovať na ich realizácii.

Aké termíny si je potrebné pamätať?
 • 8. 7. 2021: otvorenie výzvy: úvodný webinár
 • 30. 09. 2021: uzatvorenie výzvy
 • 04. 10. 2021: 1. kolo – administratívna kontrola projektov
 • 05. – 06. 10. 2021: 2. kolo – výber top 10 projektov
 • 07. – 09. 10. 2021 : 3. kolo –  online prezentácie prihlásených projektov (konkrétny dátum bude upresnený s každým prihláseným uchádzačom individuálne)
 • 22. 10. 2021: vyhlásenie víťazov výzvy
 • 01. 11. 2021 – 28. 01. 2022: akcelerátor projektov
Ambasádori výzvy:
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, predsedníčka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EP
 • Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne
 • Roland Kyška, riaditeľ portálu Ľudiaľudom.sk
 S kým budú víťazné nápady spolupracovať?

Grantexpert s.r.o. je portál zameraný na komplexné grantové poradenstvo. Od vyhľadania vhodných dotácií, cez konzultácie až po vypracovanie finálnej žiadosti o grant. Na portáli môžete objavovať možnosti financovania pre podnikateľov, samosprávy a neziskový sektor, ako aj zadať prípravu žiadosti o grant vybranému grantovému expertovi.

Spoločnosť Centire s.r.o. už 25 rokov poskytuje poradenstvo na Slovensku. Zameriava sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a spoločenské inovácie. Za svoje poslanie považuje prinášanie inovatívnych myšlienok a zmysluplných riešení.

Akadémia sociálnej ekonomiky má za cieľ podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chce tak prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

Nadácia Slovenskej sporiteľne vznikla v novembri 2004. Od 1. januára 2005 podporuje vzdelávanie, sociálnu pomoc a zdravie, ochranu životného prostredia, šport a kultúru. Jej cieľom je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku. Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov chceme dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a kultúry.

Ľudiaľudom.sk je internetový portál, ktorý umožňuje ľuďom v núdzi, neziskovým organizáciám, záujmovým i cirkevným združeniam, školám či samosprávam jednoducho si zaregistrovať výzvu na svoju podporu. Darcovia môžu výzvy podporiť priamo na portáli a to cez internetbanking alebo zo svojej platobnej karty. Celý proces prebieha na webe a je pod kontrolou verejnosti. Darcovstvo cez ĽudiaĽuďom.sk je nielen transparentné, ale aj adresné. Všetky služby na portáli sú navyše zadarmo.

V prípade ďalších otázok kontaktujte:

Pozrite si záznam z webinára o výzve nájdete tu: https://youtu.be/fRe_ZxyUhuE

*Jednorodič je dospelá osoba, ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom alebo deťmi v spoločnej domácnosti a v tejto domácnosti nežije s manželkou, manželom, partnerom alebo partnerkou, s ktorým by spoločne vychovávali deti. Na Slovensku je ich cca 150 tisíc, tento problém sa týka cca 200 tisíc detí, pričom výdavky na starostlivosť o deti a ich vzdelávanie pohlcuje cca 20% príjmov domácnosti (čo je najviac v EÚ po Cypre).


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Na portáli GrantExpert pribudla nová služba – Overovač oprávnenosti

Ak chcete žiadať o granty a dotácie z eurofondov, musíte najskôr splniť určité podmienky. Prvým krokom je splniť základné formálne kritériá žiadateľa.

V druhom rade treba zistiť, či je váš projektový zámer vhodný pre konkrétnu výzvu, resp. či je váš projekt oprávnený na základe podmienok, ktoré stanovuje konkrétna výzva. Inak povedané, kľúčom k získaniu grantu je – byť oprávneným žiadateľom s oprávneným projektom. Keď zistíte, že spĺňate podmienky, zostáva vám vypracovať dobrú projektovú žiadosť.

S čím vám vieme pomôcť?

So všetkými krokmi, ktoré sú spomenuté vyššie vám vie GrantExpert pomôcť. S prvým krokom dokonca bezplatne a v priebehu niekoľkých sekúnd. Na portál GrantExpert sme totiž pridali službu Overovač oprávnenosti, ktorá vyhodnotí základné formálne kritéria oprávnenosti vášho subjektu. Týka sa to podnikateľov, neziskových organizácií a všetkých ďalších subjektov, ktoré majú IČO.

Ako to funguje?

Overovač vyhodnocuje formálne kritériá oprávnenosti žiadateľa. Čím viac týchto formálnych podmienok alebo kritérií splníte, tým lepšie je váš subjekt pripravený získať grant. Nesplnenie jednej alebo viacerých podmienok môže viesť k vylúčeniu žiadateľa z procesu hodnotenia jeho žiadosti o grant. Celé to funguje veľmi jednoducho. Zaregistrujte sa a Overovač oprávnenosti budete mať k dispozícii zadarmo priamo vo svojom profile na portáli. Ak ste zaregistrovaný/á, stačí sa prihlásiť.

GrantExpert zisťuje oprávnenosť subjektu na základe vyhodnotenia dát z verejne dostupných zdrojov. Ide o voľne dostupné registre a databázy, ktoré zverejňujú informácie na základe rôznych právnych úprav. Ak spĺňate všetky formálne podmienky, váš rating je 100 %. Ide o percentuálne hodnotenie vašej pripravenosti pre grant alebo dotáciu. Overovač oprávnenosti vám zároveň ukáže, ktoré kritériá ešte musíte splniť, aby bola vaša šanca získať grant čo najvyššia.

Zaregistrovať sa


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Prezentácia výzvy „Pomôžte s nami jednorodičovským rodinám“

Vo štvrtok 8. júla sa na webinári dozviete všetky dôležité informácie k našej novej iniciatíve – Výzve na predkladanie projektov zameraných na riešenie problémov rodín s jedným rodičom, v ktorej portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi hľadajú organizácie či jednotlivcov do intenzívneho špecializovaného akcelerátora.

Najlepší nápad získa okrem bezplatného poradenstva a účasti v špecializovanom akcelerátore  finančný grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne vo výške 5.000 EUR.  Ďalšie tri vybrané projekty získajú bezplatnú účasť v akcelerátore a odbornú a komunikačnú podporu alebo úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a bez poplatkov až do výšky 500 tis. Slovenskej sporiteľne, ktoré im pomôžu zrealizovať navrhované riešenia v praxi.

Rodiny s jedným rodičom sú dlhodobo vystavené riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, pričom prebiehajúca pandémia ich problémy ešte prehĺbila a existujúce formy pomoci nepostačujú. Domácnosť, ktorá sa ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii s nízkym príjmom alebo bez príjmu, má možnosť požiadať o poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi. Rodičia, ktorí v dôsledku pandémie stratili príjem, sa môžu uchádzať aj o SOS dotáciu. Ďalšou možnosťou je dotácia na podporu humanitárnej pomoci, ktorá sa podľa zákona poskytuje v krízových alebo mimoriadne nepriaznivých životných situáciách, akou je aj súčasná pandémia. Žiadna z týchto foriem pomoci však nie je stabilnou náhradou príjmu pre rodičov, ktorí v dôsledku pandémie prišli o prácu alebo môžu pracovať len čiastočne, pretože sa musia starať o deti, ktoré zostali doma.

 • Hľadáme a podporíme preto najlepšie riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu týchto rodín a detí v nich. Napríklad v oblasti flexibility práce, bývania, nákupu potravín, sociálno-právneho poradenstva, pomoci pri výučbe alebo opatrovaní detí a podobne.
 • Hľadáme a podporíme aj neziskové organizácie a iniciatívy, ktoré sa v tejto oblasti už angažujú (od distribúcie rúšok cez nákupy jedla až po pomoc pri výučbe detí) a chcú svoje služby profesionalizovať alebo škálovať na väčšie územie či väčší počet klientov.
 • Hľadáme jednotlivcov ale aj firmy, ktoré sú ochotné pomôcť týmto rodinám (či už službami alebo produktami či vytváraním flexibilných pracovných príležitostí alebo práce na doma).

Ambasádori Výzvy sú:

 • Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, predsedníčka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci EP
 • Roland Kyška, riaditeľ portálu Ľudiaľudom.sk

Témy webinára:

 • problémy jednorodičovských rodín
 • existujúce formy pomoci
 • podmienky zapojenia sa do Výzvy na pomoc rodinám s jedným rodičom
 • harmonogram Výzvy na pomoc rodinám s jedným rodičom
 • ceny pre najlepšie nápady a fungovanie akcelerátora

Kedy a kde?

Za koľko?

 • Webinár je ZDARMA

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

ITAPA – súčasný stav a budúcnosť eurofondov

Tento týždeň sa uskutočnila Jarná ITAPA 2021 – najväčšia slovenská IT konferencia, ktorá spája svety firiem a verejnej správy. Náš kolega Tamás Szőke z Grantexpert.sk moderoval diskusiu zameranú na smerovanie eurofondov a plánu obnovy. Kľúčovým odkazom debaty je, že v najbližších rokoch bude financií v podobe grantov a dotácií viac ako kedykoľvek predtým. Na to, aby sme ich boli schopní vyčerpať potrebujeme okrem iného, veľa projektov zameraných na digitalizáciu a zelené témy.

 

Termín: Štvrtok 10. Jún 2021

Téma: Zdroje pre reformy (DISKUSIA)

Moderátor: Tamás Szőke z Grantexpert.sk

 

Hostia:

Milan Fiľa, Národné podnikateľské centrum Nitra v gescii Slovak Business Agency

Lenka Gabrhelová, Ministerstvo financií SR

Michal Kaliňák, ZMOS

Ján Ridzoň, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk