Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Webinár: Plán obnovy – paralely a rozdiely so svetom eurofondov

Slovensko má momentálne k dispozícii ešte viac ako 8 miliárd nevyčerpaných financií z minulého programového obdobia, ktoré treba vyčerpať do roku 2023. A to aj napriek tomu, že sa nachádzame na začiatku programového obdobia 2021 – 2027.

Takmer 13 miliárd eur – to je balík peňazí z eurofondov, ktoré budeme mať z nového programového obdobia k dispozícii až do roku 2029. V najbližších rokoch by na Slovensko malo prísť navyše ďalších 6,3 miliardy z Plánu obnovy, ktorý je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Aký je však rozdiel medzi balíkom peňazí z eurofondov a balíkom peňazí z Plánu obnovy? Kto bude môcť tieto peniaze využiť a na aké oblasti budú zamerané granty? Na mnohé z týchto otázok dáva odpoveď návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti o ktorom si povieme viac vo štvrtok 15. apríla.

Na webinári sa dozviete:

 • Čo je to Plán obnovy?
 • Aké oblasti z neho budú podporované?
 • Aké budú pravidlá rozdeľovania prostriedkov z Plánu obnovy?
 • Aké spoločné črty badať medzi Plánom obnovy a Partnerskou dohodou?

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 15. 4. 2021
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár bude ONLINE

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

Webinár: Marcový výber výziev s Grantexpertom

Na tradičnom webinári sa bližšie pozrieme na aktuálne grantové výzvy, vyhlásené počas uplynulých týždňov. Na svoje si tento raz prídu predovšetkým neziskové organizácie, amatérske športové kluby, ale aj vzdelávacie či kultúrne organizácie.

Predstavíme vám novú výzvu zameranú na podporu mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja. Bližšie sa tiež pozrieme na výzvu z Fondu na podporu športu, zameranú na pomoc amatérskym športovým klubom.

Okrem toho si priblížime nový grantový zdroj na portáli Grantexpert – Veľvyslanectvo USA na Slovensko, ktoré v rámci tohtoročnej výzvy pokrýva témy ako: ľudské práva, kultúra, multikulturalizmus či výučba anglického jazyka. Webinár sa uskutoční v utorok 30. marca 2021.

Témy webináru:

 • Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja
 • Dostupné bývanie s prvkami housing first
 • Podpora pre amatérske športové kluby a organizácie
 • Granty z Veľvyslanectva USA na Slovensku

Kedy a kde?

Za koľko?

 • Podujatie bude ZDARMA

Webinár: Rozvoj múzeí a galérií z Fondu na podporu umenia

Na najbližšom webinári vám spolu s hosťami priblížime výzvy z FPU zamerané na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj galérií a múzeí na Slovensku. V rámci týchto výziev bude dôraz kladený na tvorbu nových stálych expozícií. Podpora z výziev môže byť použitá na publikácie, propagačné a marketingové aktivity súvisiace s novou stálou expozíciou, ale aj na náklady spojené s organizovaním a vyhodnotením architektonickej súťaže návrhov za účelom získania architektonického návrhu expozície. Okrem predstavenia výziev sa pozrieme aj na to, ako pripraviť koncepciu novej stálej expozície. Bližšie detaily si rozoberieme už 25. marca.

Hosťom bude pán Jozef Kovalčik, riaditeľ FPU, ktorý porozpráva viac o obsahu a podmienkach výziev. Tento raz privítame aj pána Martina Zaičeka zo Slovenskej komory architektov. Pan Zaiček predstaví predovšetkým súťaž návrhov, ktorá je podmienkou podania projektu. Dozviete sa zaujímavé informácie o konceptoch súťaže návrhov, ako k nim pristupovať, kto vie sú súťažami pomôcť a pozrieme sa aj na príklady dobrej praxe.

Hostia:

 • Jozef Kovalčik, riaditeľ FPU
 • Martin Zaiček, architekt, Slovenská komora architektov

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 25. 3. 2021
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční online
 • Prihlasovacie informácie dostanete na mail pred začiatkom webináru

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

Vyhodnotenie Výzvy pre sociálne podniky

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire, v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlásili začiatkom Februára výzvu, v ktorej hľadali inovatívne projekty sociálneho podnikania, so širokým spoločenským dosahom. Cieľom bolo pomôcť rozvoju perspektívnych sociálnych podnikov – či už existujúcich alebo záujemcov o sociálne podnikanie.

Uvedené sa podarilo, a v uplynulom týždni sme vybrali projekty s perspektívou do budúcnosti. Veľmi radi by sme sa na tomto mieste  poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili do Výzvy pre sociálne podniky. Bolo to naozaj náročné rozhodovanie a najradšej by sme pomohli všetkým prihláseným projektom. Každý finálový projekt bol niečím zaujímavý a zaslúžil by si podporu v ďalšom rozvoji.

Na základe online prezentácií sa výberová komisia rozhodla podporiť tri sociálne podniky, resp. projekty, ktoré získavajú poradenstvo v rozsahu 40 hodín:

 1. Matky v práci
 2. A2i s.r.o. – Služby so srdcom
 3. Obec Veľké Turovce – BioBylinkáreň

Okrem troch víťazov sa komisia rozhodla oceniť ešte jeden projekt – SVDM Baterkáreň, ktorý získava poradenskú podporu v rozsahu 20 hodín.

Ostatným finálovým projektom by sme radi odporučili obrátiť sa na Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, kde Vám bezplatne poradia ohľadom registrácie sociálneho podniku, jej výhod a možnej podpory zo strany štátu, ako aj ohľadom aktuálnej výzvy Investičná pomoc. Ďalšiu pomoc môžete využiť v rámci Programu pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Slovenská sporiteľňa. Radi Vám poskytnú konzultácie k biznis plánu a projekcii príjmov a výdavkov potrebných k schváleniu úveru, resp. finančného nástroja potrebného k získaniu IP SR – nenávratná zložka. Odporúčame sledovať aj Akadémiu sociálnej ekonomiky ohľadom možnosti zapojiť sa do inkubátora.

Na portáli Grantexpert sa aj naďalej oplatí sledovať zaujímavé webináre či školenia, ale aj granty a dotácie, do ktorých sa môžu potenciálni žiadatelia zapojiť. V prípade záujmu vieme tiež ponúknuť individuálnu konzultáciu.

Na záver by sme sa Vám radi poďakovali za Vašu činnosť, ktorou prispievate k pozitívnym zmenám v našej spoločnosti. Budeme sa snažiť hľadať ďalšie možnosti podpory pre realizáciu Vašich nápadov.

Webinár: Všetko o Fonde na podporu umenia v roku 2021 (rozhovor s riaditeľom)

Prvý marcový webinár poteší predovšetkým zástupcov kultúrneho a kreatívneho sektora. Hosťom bude pán Jozef Kovalčik, riaditeľ Fondu na podporu umenia. Počas rozhovoru s ním sa dozvieme viac o prioritách fondu na rok 2021. Pozrieme sa na aktuálne aj plánované výzvy, aké sú ich podmienky, pre koho bude podpora určená a akú výšku podpory môžu žiadatelia získať. Dozviete sa tiež zaujímavé odporúčania , ako čo najlepšie pripraviť projekty a ako zvýšiť svoje šance na úspech. Bezplatný webinár sa uskutoční vo štvrtok 11. marca 2021.

Na webinári sa dozviete:

 • Čo je to Fond na podporu umenia
 • Aké sú jeho priority na rok 2021
 • Aktuálne a plánované výzvy
 • Kto môže získať podporu a v akej výške
 • Aké sú zmeny oproti minulým rokom
 • Ako sa pripraviť a zvýšiť svoje šance na úspech

Diskutovať budú:

 • Viera Holešová, projektová manažérka, Centire s.r.o.
 • Jozef Kovalčik, riaditeľ FPU

Kedy a kde?

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

Webinár: Februárový výber výziev s Grantexpertom

Na najbližšom webinári sa bližšie pozrieme na viacero výziev, vyhlásených počas uplynulých týždňov. Na svoje si prídu mimovládne organizácie, obce, podnikatelia ale aj kultúrny a kreatívny sektor.

Predstavíme vám novú výzvu zameranú na pomoc mimovládnym organizáciám v rámci Nórskeho finančného mechanizmu či aktuálne a plánované výzvy z Fondu na podporu umenia. Okrem toho sa tiež pozrieme aj na detailné podmienky podpory z Programu obnovy dediny 2021. Pre malé a stredné podniky budú určite zaujímavé informácie o možnostiach kaskádového financovania z programu Horizont 2020. Webinár sa uskutoční už vo štvrtok 25. 2. 2021.

Témy webináru:

 • Výzva na podporu občianskej participácie
 • Aktuálne a plánované výzvy z FPU
 • Program obnovy dediny 2021
 • Možnosti kaskádového financovania z programu Horizont 2020

Kedy a kde?

Webinár: Ako získať dotáciu na rozvoj poľnohospodárskych podnikov

Poľnohospodári z celého Slovenska majú momentálne príležitosť získať financie z otvorenej výzvy zameranej na rozvoj ich podnikov. Podpora je zameraná na rôzne aktivity súvisiace s investíciou do hmotného majetku. V rámci výzvy je k dispozícii celkový objem peňazí vo výške až 21 miliónov eur, pričom na jeden projekt môžete získať 60 000 eur. Na najbližšom webinári si predstavíme konkrétne detaily výzvy, porozprávame sa o tom, kto môže získať financie a ukážeme si ako vypracovať žiadosť i podnikateľský plán. Webinár sa uskutoční vo štvrtok 11. februára 2021.

Webinár bude rozdelený do 3 častí:

 • Detaily výzvy – Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov
  • Kto sa môže o dotáciu uchádzať
  • Aké podmienky musíte splniť
  • Na aký účel môžu byť financie použité
  • Od čoho závisí výška podpory
 • Ako vypísať žiadosť o dotáciu
  • Ukážeme si postup podávania žiadosti – ako to spraviť správne
  • Čo všetko musí vaša žiadosť obsahovať
  • Na čo si treba dať pri vypĺňaní pozor
 • Ako vypracovať podnikateľský plán, ktorý má byť súčasťou žiadosti
  • Ako má vyzerať podnikateľský plán, ktorý je nevyhnutný pre získanie dotácie
  • Čo treba spraviť, aby ste si zvýšili šance získať financie (tipy na základe štatistík z predchádzajúcich rokov)

Webinár povedú odborníci:

 • Maroš Janovič, expert na granty a dotácie, Grantexpert.sk
 • Martin Kertés, expert na granty a dotácie, Grantexpert.sk
 • Juraj Kučera, konzultant Centire s.r.o.

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 11. 2. 2021
 • Od 10:00 do 11:30 hod.
 • Pred začiatkom webinára dostanete všetky prihlasovacie informácie na váš mail

Za koľko?

Objednať webinár

Čerpanie eurofondov by malo byť rýchlejšie

Približne v polovici roka 2021 by mal na Slovensku začať platiť nový zákon, ktorý výrazne zjednodušuje čerpanie eurofondov. V minulosti malo Slovensko s čerpaním eurofondov veľké problémy a zbytočne sme prichádzali množstvo peňazí. Vďaka novele Zákona o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sa toto čerpanie má výrazne zefektívniť, aby sme nemuseli dotácie vrátiť, keď na ne máme nárok.

Lex Corona, ktorý nadobudol platnosť minulý rok umožňuje zjednodušenie procesov pri poskytovaní príspevkov z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) pre poskytovateľov ako aj prijímateľov. Cieľom ďalšej novely zákona je hlavne zjednodušiť procesy v oblasti verejného obstarávania a hodnotenia projektov, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť transparentnosť. Zásadná zmena je povinnosť zverejňovať fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľali na tvorbe projektov a to kvôli prevencii voči podvodom.

Ďalším opatrením je zverejňovanie výsledkov auditov. Slovensko malo doteraz desaťkrát horšie výsledky ako priemer EÚ. Žiadatelia ani riadiace orgány neboli informovaní o vzniku chýb a nezrovnalostí k akým pochybeniam dochádzalo naprieč operačnými programami. Novela nariaďuje zverejniť zistenia auditov, aby sa poskytovatelia i žiadatelia vyvarovali najčastejších chýb, ktoré audity odhalili. Týmto opatrením sa majú šetriť peniaze žiadateľov aj štátu, o ktoré prichádzajú v dôsledku zbytočných chýb.

Novela zákona tiež umožňuje flexibilne reagovať na nečakané situácie, ktoré v čase vyhlásenie výzvy nie je možné predvídať. Ide napríklad o možnosti zmeny v oprávnenosti výdavkov, či možnosti zmeniť územnú oprávnenosť. Predošlá novela neumožňovala tieto zmeny a v prípade zmien by bolo potrebné výzvu zrušiť a vytvoriť novú. Pre poskytovanie príspevkov už nebude potrebné uzatvárať zmluvu zvlášť s každým jedným objektom v prípade viacerých zazmluvnených strán (napr. ambulancie) ale spravia sa výmery alebo rozhodnutia.

Zmena zákona tiež zvyšuje ochranu žiadateľov a dáva možnosti odvolať sa proti rozhodnutiu riadiaceho orgánu a zároveň dáva garanciu, že týmto podnetom sa riadiaci orgán bude musieť zaoberať.

Zdroj: mirri.sk

Výzva pre sociálne podniky

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlasujú výzvu, v ktorej hľadajú inovatívne projekty sociálneho podnikania so širokým spoločenským dosahom. Cieľom je pomôcť rozvoju perspektívnych sociálnych podnikov – či už existujúcich alebo záujemcov o sociálne podnikanie.

Čo môžu sociálne podniky získať?

Tri vybrané sociálne podniky získajú bezplatné poradenstvo v rozsahu 40 hodín v jednej z uvedených aktivít, prípadne ich kombinácie:

 • príprava žiadosti pre aktuálne vyhlásenú výzvu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka (NFP) a Investičná pomoc pre sociálne podniky – návratná pomoc (úver)
 • príprava alebo úprava biznis plánu
 • realizácia už schváleného projektu
 • prípadne iná forma spolupráce podľa potrieb sociálneho podniku (napr. analýza trhu, získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a pod.)

Všetky prihlásené sociálne podniky zároveň získajú možnosť ďalšej bezplatnej poradenskej podpory v oblasti zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín v rámci medzinárodného projektu* Social Impact Vouchers a vzdelávania v Akadémii sociálnej ekonomiky.

Ako sa zapojiť?

Do výzvy sa môže zapojiť každý sociálny podnik uvedený v Registri sociálnych podnikov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale aj sociálny podnik v štádiu registrácie alebo taký, ktorý uvažuje o registrácii. Podmienkou zapojenia do súťaže je vyplnenie a odoslanie prihlášky vrátane anotácie projektu, resp. opisu oblasti, v ktorej sociálny podnik hľadá pomoc. Uzávierka prihlášok bola 9.2.2021.

Ako vyberieme najlepších?

V prvom kole overíme splnenie podmienok výzvy zo strany prihlásených projektov. V druhom kole vyberieme 12 najlepších projektov. V treťom kole týchto žiadateľov vyzveme na online prezentáciu ich činnosti a predkladaného projektu, ktorá sa uskutoční v druhej polovici februára. Na základe online prezentácie vyhlásime tri víťazné sociálne podniky, s ktorými budeme spolupracovať na ich ďalšom rozvoji v rozsahu výzvy. Podporené sociálne podniky sa tak môžu stať vzorom a príkladom dobrej praxe v oblasti sociálneho podnikania.

Aké termíny si je potrebné pamätať?

 •  9. 2. 2021: uzávierka prihlášok
 • 10. 2. 2021: 1.kolo – administratívna kontrola prihlásených projektov
 • 11. -12. 2. 2021: 2. kolo – výber 12 najlepších projektov
 • 15. 2. -26. 2. 2021: 3. kolo – online prezentácie sociálnych podnikov (konkrétny dátum bude upresnený s každým vybratým sociálnym podnikom individuálne)
 • 26. 2. 2021: vyhlásenie víťazov výzvy
 • marec – apríl 2021: realizácia poradenstva pre sociálne podniky

S kým budú víťazné sociálne podniky spolupracovať?

Grantexpert s.r.o. je portál zameraný na komplexné grantové poradenstvo. Od vyhľadania vhodných dotácií, cez konzultácie až po vypracovanie finálnej žiadosti o grant. Na portáli môžete objavovať možnosti financovania pre podnikateľov, samosprávy a neziskový sektor, ako aj zadať prípravu žiadosti o grant vybranému grantovému expertovi.

Spoločnosť Centire s.r.o. už 25 rokov poskytuje poradenstvo na Slovensku. Zameriava sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a spoločenské inovácie. Za svoje poslanie považuje prinášanie inovatívnych myšlienok a zmysluplných riešení.

Akadémia sociálnej ekonomiky má za cieľ podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chce tak prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte Ľubomíra Billého: lubomir.billy@centire.com, 0903 415 872.

 

 

 

*Projekt SOCIAL IMPACT VOUCHERS je financovaný v rámci programu Interreg Central Europe a realizuje sa v období 03/2019 – 02/2022. Viac informácií o projekte nájdete na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SIV-.html alebo na https://www.pracavkocke.sk/o-projekte 

Webinár: Ako pandémia zmenila český a slovenský trh práce a na čo by sme sa mali pripraviť v roku 2021?

Rok 2020 bol bezpochyby iný ako tie predchádzajúce. Od základov nám zmenil spôsob uvažovania a naučil nás veľa nového, a to predovšetkým v oblasti prispôsobenia sa aktuálnym skutočnostiam a výzvam.

Naša partnerská organizácia She Loves Data, v tomto duchu organizuje webinár, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať a porozumieť zmenám na trhu práce. Pozvanie na webinár prijali dve manažérky a manažér, ktorí budú spoločne diskutovať o tom, aký dopad má globálna pandémia na aktuálnu situáciu a dianie na českom a slovenskom trhu práce.

Zaregistrujte sa a zúčastnite sa tohto výnimočného online webinára, ktorý Vám poskytne možnosť vypočuť si názory a rady jednotlivých odborníkov. Dozviete sa tiež, na čo sa v nasledujúcom roku zamerať a aké sú nové trendy, ktoré pandémie so sebou priniesla. Webinár bude online a v českom jazyku.

Na webinári sa dozviete:

 • Ako pandémia ovplyvnila český a slovenský trh práce
 • Aké nové trendy sa na trhu vďaka pandémiu objavili
 • Ako sa zmenila organizácia pohovorov a ako sa na online interview pripraviť?
 • Aké sú nové príležitosti, ktoré sa v dôsledku pandémie na trhu práce objavili

Diskutovať budú:

 • Jan Bubeník, Managing partner, Bubeník Partners
 • Renata Mrázová, Chief People Officer at Home Credit International
 • Tereza Müllerová, COO at StatupJobs.cz
 • Jitka Rašková, She Loves Data – head of CZ/SK & Europe (moderátorka diskusie)

Kedy a kde?

 • V utorok 26. 1. 2021
 • Od 12:30 do 14:00 hod.

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA
Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk