Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Výzva pre sociálne podniky

Portál Grantexpert a poradenská spoločnosť Centire v spolupráci s Akadémiou sociálnej ekonomiky a partnermi vyhlasujú výzvu, v ktorej hľadajú inovatívne projekty sociálneho podnikania so širokým spoločenským dosahom. Cieľom je pomôcť rozvoju perspektívnych sociálnych podnikov – či už existujúcich alebo záujemcov o sociálne podnikanie.

Čo môžu sociálne podniky získať?

Tri vybrané sociálne podniky získajú bezplatné poradenstvo v rozsahu 40 hodín v jednej z uvedených aktivít, prípadne ich kombinácie:

 • príprava žiadosti pre aktuálne vyhlásenú výzvu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka (NFP) a Investičná pomoc pre sociálne podniky – návratná pomoc (úver)
 • príprava alebo úprava biznis plánu
 • realizácia už schváleného projektu
 • prípadne iná forma spolupráce podľa potrieb sociálneho podniku (napr. analýza trhu, získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a pod.)

Všetky prihlásené sociálne podniky zároveň získajú možnosť ďalšej bezplatnej poradenskej podpory v oblasti zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín v rámci medzinárodného projektu* Social Impact Vouchers a vzdelávania v Akadémii sociálnej ekonomiky.

Ako sa zapojiť?

Do výzvy sa môže zapojiť každý sociálny podnik uvedený v Registri sociálnych podnikov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale aj sociálny podnik v štádiu registrácie alebo taký, ktorý uvažuje o registrácii. Podmienkou zapojenia do súťaže je vyplnenie a odoslanie prihlášky vrátane anotácie projektu, resp. opisu oblasti, v ktorej sociálny podnik hľadá pomoc. Uzávierka prihlášok je 9.2.2021. Do výzvy sa môžete zapojiť vyplnením formulára, ktorý sa zobrazí kliknutím na tlačidlo nižšie.

Chcem sa zapojiť do výzvy

Ako vyberieme najlepších?

V prvom kole overíme splnenie podmienok výzvy zo strany prihlásených projektov. V druhom kole vyberieme 12 najlepších projektov. V treťom kole týchto žiadateľov vyzveme na online prezentáciu ich činnosti a predkladaného projektu, ktorá sa uskutoční v druhej polovici februára. Na základe online prezentácie vyhlásime tri víťazné sociálne podniky, s ktorými budeme spolupracovať na ich ďalšom rozvoji v rozsahu výzvy. Podporené sociálne podniky sa tak môžu stať vzorom a príkladom dobrej praxe v oblasti sociálneho podnikania.

Aké termíny si je potrebné pamätať?

 •  9. 2. 2021: uzávierka prihlášok
 • 10. 2. 2021: 1.kolo – administratívna kontrola prihlásených projektov
 • 11. -12. 2. 2021: 2. kolo – výber 12 najlepších projektov
 • 15. 2. -26. 2. 2021: 3. kolo – online prezentácie sociálnych podnikov (konkrétny dátum bude upresnený s každým vybratým sociálnym podnikom individuálne)
 • 26. 2. 2021: vyhlásenie víťazov výzvy
 • marec – apríl 2021: realizácia poradenstva pre sociálne podniky

S kým budú víťazné sociálne podniky spolupracovať?

Grantexpert s.r.o. je portál zameraný na komplexné grantové poradenstvo. Od vyhľadania vhodných dotácií, cez konzultácie až po vypracovanie finálnej žiadosti o grant. Na portáli môžete objavovať možnosti financovania pre podnikateľov, samosprávy a neziskový sektor, ako aj zadať prípravu žiadosti o grant vybranému grantovému expertovi.

Spoločnosť Centire s.r.o. už 25 rokov poskytuje poradenstvo na Slovensku. Zameriava sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a spoločenské inovácie. Za svoje poslanie považuje prinášanie inovatívnych myšlienok a zmysluplných riešení.

Akadémia sociálnej ekonomiky má za cieľ podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chce tak prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte Ľubomíra Billého: lubomir.billy@centire.com, 0903 415 872.

 

 

 

*Projekt SOCIAL IMPACT VOUCHERS je financovaný v rámci programu Interreg Central Europe a realizuje sa v období 03/2019 – 02/2022. Viac informácií o projekte nájdete na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SIV-.html alebo na https://www.pracavkocke.sk/o-projekte 

Webinár: Ako pandémia zmenila český a slovenský trh práce a na čo by sme sa mali pripraviť v roku 2021?

Rok 2020 bol bezpochyby iný ako tie predchádzajúce. Od základov nám zmenil spôsob uvažovania a naučil nás veľa nového, a to predovšetkým v oblasti prispôsobenia sa aktuálnym skutočnostiam a výzvam.

Naša partnerská organizácia She Loves Data, v tomto duchu organizuje webinár, ktorý vám pomôže lepšie sa zorientovať a porozumieť zmenám na trhu práce. Pozvanie na webinár prijali dve manažérky a manažér, ktorí budú spoločne diskutovať o tom, aký dopad má globálna pandémia na aktuálnu situáciu a dianie na českom a slovenskom trhu práce.

Zaregistrujte sa a zúčastnite sa tohto výnimočného online webinára, ktorý Vám poskytne možnosť vypočuť si názory a rady jednotlivých odborníkov. Dozviete sa tiež, na čo sa v nasledujúcom roku zamerať a aké sú nové trendy, ktoré pandémie so sebou priniesla. Webinár bude online a v českom jazyku.

Na webinári sa dozviete:

 • Ako pandémia ovplyvnila český a slovenský trh práce
 • Aké nové trendy sa na trhu vďaka pandémiu objavili
 • Ako sa zmenila organizácia pohovorov a ako sa na online interview pripraviť?
 • Aké sú nové príležitosti, ktoré sa v dôsledku pandémie na trhu práce objavili

Diskutovať budú:

 • Jan Bubeník, Managing partner, Bubeník Partners
 • Renata Mrázová, Chief People Officer at Home Credit International
 • Tereza Müllerová, COO at StatupJobs.cz
 • Jitka Rašková, She Loves Data – head of CZ/SK & Europe (moderátorka diskusie)

Kedy a kde?

 • V utorok 26. 1. 2021
 • Od 12:30 do 14:00 hod.

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

Webinár: Sociálne podnikanie a jeho podpora

Počas ďalšieho tohtoročného webinára sa bližšie pozrieme na tému sociálnych podnikov a sociálnej ekonomiky. Sociálne podniky majú momentálne niekoľko možností, ako získať podporu – v podobe úveru, ale aj prostredníctvom nenávratného financovania. Okrem všeobecných informácií si predstavíme podrobnosti novej výzvy, ktorej cieľom je týmto podnikom pomôcť. Ak vás téma zaujíma, v piatok, 29. januára sa dozviete viac.

Na webinári sa dozviete:

 • Čo je to sociálne podnikanie
 • Kto môže byť registrovaným sociálnym podnikom
 • Aké možnosti podpory majú aktuálne sociálne podniky k dispozícii
 • Nová Výzva pre sociálne podniky, organizovaná Akadémiou sociálnej ekonomiky, spoločnosťou Centire a portálom Grantexpert

Diskutovať budú:

 • Richard Fekete, Akadémia sociálnej ekonomiky
 • Peter Mészáros, Akadémia sociálnej ekonomiky
 • Tamás Szőke, Grantexpert.sk
 • Ľubomír Billý, Centire s.r.o.

Kedy a kde?

 • V piatok 29. 1. 2021
 • Od 11:00 do 12:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční ONLINE (pred začiatkom webinára dostanete všetky potrebné inštrukcie mailom)

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

Webinár: Novoročný výber aktuálnych výziev

Aj v roku 2021 sa môžete tešiť na webináre, nové granty a ďalšie aktivity, ktoré vám na portáli Grantexpert prinesieme. Prvý tohtoročný webinár sa uskutoční už najbližší štvrtok 14. januára. Jeho témou budú nové otvorené výzvy, ktoré boli vyhlásené na konci roka 2020 a na začiatku toho aktuálneho. Predstavíme vám nový fond, ktorého cieľom bude rozvoj športu na Slovensku, ale aj novú výzvu na pomoc poľnohospodárom či viaceré výzvy zamerané na ekologické témy. Na záver webináru spomenieme VÚC, ktoré už vyhlásili alebo vyhlásia výzvy na dotácie v priebehu tohto mesiaca.

Témy webináru:

 • Prvá výzva z Fondu na podporu športu
 • Výzvy zamerané na ekologické témy
 • Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov
 • Aktuálne dotácie z VÚC

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 14. 1. 2021
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční ONLINE (pred začiatkom webinára dostanete všetky potrebné inštrukcie mailom)

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

Webinár: Nové grantové zdroje na portáli Grantexpert

Posledný tohtoročný webinár sa uskutoční už najbližší štvrtok 17. decembra. Jeho témou budú nové grantové zdroje, ktoré pribudnú na portáli Grantexpert.

Počas uplynulých týždňov sme sa aktívne zaoberali tým, aké ďalšie zdroje financovania by sme vám vedeli v rámci portálu priblížiť a priniesť tak informácie o nových výzvach. Našu pozornosť sme zamerali na výzvy, ktoré vychádzajú v rámci komunitárnych programov Európskej komisie. Tie sú na rozdiel od štrukturálnych fondov (eurofondov) spravované priamo EK a slovenskí podnikatelia, výskumníci ale aj samosprávy a rôzne iné organizácie sú v nich oprávnenými žiadateľmi. Výzvy, preložené do slovenského jazyka budete mať už čoskoro k dispozícii ako súčasť našej databázy grantov a dotácií.

Témy webinára:

 • Stručné predstavenie komunitárnych programov EK
 • Kto všetko môže v rámci týchto programov žiadať o grant
 • Aké nové typy výziev vám budeme posielať

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 17. 12. 2020
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční ONLINE (deň pred začiatkom webinára dostanete všetky potrebné inštrukcie mailom)

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

 

Inovatívne Slovensko 2021 – 2027

Slovenská republika sa z hľadiska budúcnosti eurofondov nachádza v procese strategického plánovania. Odborníci naprieč rôznymi oblasťami formujú Partnerskú dohodu, na základe ktorej sa bude v nasledujúcom desaťročí prerozdeľovať približne 13 miliárd eur. Na prelome novembra a decembra sa uskutočnili Národné konzultácie pre každú z piatich kľúčových priorít a cieľov politiky súdržnosti 2021 – 2027.

1. Inteligentnejšia Európa
2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa
3. Prepojenejšia Európa
4. Sociálnejšia Európa
5. Európa bližšie k občanom

V nasledujúcom texte vám priblížime tému podpory digitalizácie, inovácií, podnikania a vzdelávania.

Spolupráca výskumného a podnikateľského sektora

Slovenská republika zaznamenáva v posledných rokoch klesajúcu tendenciu počtu slovenských podnikov v súvislosti s inovačnou aktivitou. Nízka je aj intenzita kooperácie medzi verejným a súkromným sektorom, počet výskumníkov v podnikovom sektore či počet mladých výskumníkov. Práve preto je spolupráca výskumného a podnikateľského sektora žiaducou. Odpoveďou na potrebu spolupráce by mali byť nasledujúce body:

I. Podpora spolupráce výskumných inštitúcií a vysokých škôl s podnikmi

II. Podpora budovania ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

III. Podpora budovania a modernizácie centrálnej infraštruktúry pre výskum a vývoj

IV. Podpora účasti slovenských subjektov v európskom výskumnom a inovačnom priestore

Príklady plánovaných aktivít: zavádzanie inovatívnych a inteligentne riadených technológií v podnikoch; podpora „mladých“ výsk. pracovníkov do 40 r. a ved. pracovníkov po ukončení PhD. a ich zapojenie do spolupráce s podnikmi, národnej a medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji; prijímanie vedecko-výskumných pracovníkov do podnikov budujúcich svoje výskumno-vývojové kapacity; využitie výskumných infraštruktúr pre riešenie celospoločenských výziev a mimoriadnych situácií; podpora zapojenia SR do Stratégie EÚ pre Dunajský región (Dunajská stratégia), programov cezhraničnej, bilaterálnej, multilaterálnej spolupráce a iných európskych programov v oblasti aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií.

Kompletný prehľad plánovaných aktivít nájdete TU.

„Dotácie a granty v oblasti rozvoja podnikania, digitálnych informácií a technológií by mali v nasledujúcich rokoch pribúdať rýchlejším tempom. Je teda dôležité sledovať tému a zostať v obraze“.

Informácie o nových grantoch a dotáciách

Digitálna transformácia Slovenska

Na úrovni malých a stredných podnikov je využívanie možností digitalizácie stále nedostatočné. Slovensko je jedným z posledných štyroch členských štátov EÚ bez rozvinutej siete centier digitálnych inovácií. Zároveň platí, že patríme medzi najohrozenejšie vyspelé krajiny, kde kvôli štruktúre priemyslu v najbližšom desaťročí nahradia automatizované technológie, roboty a umelá inteligencia najviac pracovných miest. Riešením by mala byť výrazná podpora využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vlády v týchto oblastiach:

I. Podpora rozvoja digitálneho a údajového hospodárstva a digitálna transformácia širšej ekonomiky, výskum, vývoj a aplikovanie moderných technológií

II. Modernizácia poskytovania verejných služieb

III. Podpora budovania inteligentných regiónov a miest

Príklady plánovaných aktivít: podpora vzniku a rozvoja Digital Innovation Hubs aich zapojenie do európskeho priestoru; podpora národného superpočítačového kompetenčného centra a rozvoj národného ekosystému v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, vrátane poskytovania služieb; budovanie low-code platformových služieb s cieľom zabezpečiť aby občan pri jednej životnej situácii komunikoval s jedným digitálnym úradom; implementácie inteligentnej regulácie v mestách a regiónoch (regulačné sandboxy).

Kompletný prehľad plánovaných aktivít nájdete TU.

Podpora konkurencieschopnosti hospodárstva a ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko

Ako už bolo spomenuté v článku vyššie, inovačná schopnosť malých a stredných podnikov je nízka. Rovnako tak je nízka aj konkurencieschopnosť takýchto podnikoch na zahraničných trhoch. Vo všeobecnosti sa tieto problémy dajú prepojiť aj so zlým stavom slovenského vzdelávacieho systému, ktorý nie je prepojený s potrebami trhu práce. Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti podnikov a rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu majú za cieľ nasledovné:

I. Podpora malého a stredného podnikania

II. Internacionalizácia malého a stredného podnikania

III. Podpora sieťovania podnikateľských subjektov

IV. Podpora kvality terciárneho vzdelávania orientovaného na pracovný trh

V. Podpora odborného vzdelávania a prípravy v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0 a inteligentnej špecializácie

VI. Digitálne a podnikateľské zručnosti

Príklady plánovaných aktivít:podpora zlepšenia prístupu MSP k špecializovanému poradenstvu, vzdelávacím, inkubačným, akceleračným a coworkingovým programom; podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania(zdieľaná ekonomika, strieborná ekonomika a.i.); modernizácia vzdelávacej infraštruktúry vysokých škôl a zatraktívnenie štúdia v odboroch podľa potrieb trhu práce.

Kompletný prehľad plánovaných aktivít nájdete TU.

 

Zdroj: mirri.gov.sk

Webinár: Novinky zo sveta eurofondov

Chceli by ste vedieť čo je nové vo svete eurofondov? Vo  štvrtok 19. novembra sa v rámci tradičného webináru pozrieme na aktuálne novinky, ktoré sa v uplynulých týždňoch v tejto oblasti udiali ale aj o tom, aké zmeny prináša nové ministerstvo.

Témy webinára:

 • Novinky z implementácie Integrovaného operačného programu
 • Aktualizácia Príručky pre Prijímateľa, prehľad kontrol VO, odporúčania pri podávaní žiadostí o platbu
 • Aktuality z nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Príprava novely zákona o eurofondoch, ktorá prináša viac transparentnosti a zjednodušuje čerpanie

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 19. 11. 2020
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční ONLINE (deň pred začiatkom webinára dostanete všetky potrebné inštrukcie mailom)

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

Školy môžu získať podporu z novej výzvy

Nadácia Zastavme korupciu sa spolu so Štátnym pedagogickým ústavom v tomto období zamerala na rozvoj hodnotovej výchovy na školách. Na Slovensku v súčasnosti existujú základne a stredné školy, ktoré majú s hodnotovou výchovou bohaté skúsenosti. Cieľom iniciatívy je podporiť existujúce nápady a inšpirovať ďalšie školy v projektoch, zameraných na takéto aktivity.

Ako nadácia uvádza na svojom webe:“spolu so Štátnym pedagogickým ústavom chceme vytvoriť priestor pre synergiu nielen nových, ale aj už existujúcich výborných nápadov, ktoré sa v našej krajine realizujú. Chceme vytvoriť pružný model nadpredmetového hodnotového vzdelávania , kde môže nájsť inšpiráciu a podporu každá škola.“

Výzva smerom k školám je jasná: „Dajte nám o svojich projektoch vedieť. My vás budeme kontaktovať s nápadmi na spoluprácu vo vytváraní metodického modelu hodnotového vzdelávania pre naše školy.“

Viac informácií sa môžete dozvedieť TU.

Zdroj: Nadácia zastavme korupciu

Webinár: Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje – aktuálne dotácie

Zaujíma vás téma financovania obnoviteľných zdrojov energie z eurofondov? Chceli by ste vedieť ako získať financie na rekonštrukciu či modernizáciu klimatizácie alebo kúrenia?

Ďalší zo série webinárov bude tento raz venovaný „zeleným témam“ a ich podpore z eurofondov ale aj iných grantov. Predstavíme vám aktuálne výzvy zamerané na zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov ale aj energetickú efektívnosť budov či rodinných domov. Podujatie sa uskutoční v utorok 10. 11. 2020 v tradičnom online formáte.

Témy webinára:

 • Detailné informácie o otvorených výzvach pre podnikateľov ale aj fyzické osoby
 • Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie z eurofondov
 • Zníženie energetickej náročnosti budov
 • Podpora „zelených domácností“

Kedy a kde?

 • Vo utorok 10. novembra 2020
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční ONLINE (deň pred začiatkom webinára dostanete všetky potrebné inštrukcie mailom)

Za koľko?

 • Cena webináru: 4,99 €

Webinár: Podpora škôl a vzdelávania z grantov a dotácií

Ďalší zo série webinárov bude tento raz venovaný školám a ich podpore z eurofondov ale aj iných grantov a dotácií. Predstavíme si aktuálne výzvy pre školy a zriaďovateľov škôl, programy z ktorých je financovaná oblasť vzdelávania a pozrieme sa bližšie aj na podporu v novom programovom období. Podujatie sa uskutoční v utorok 27. 10. 2020 v tradičnom online formáte.

Témy webinára:

 • Aktuálne výzvy pre školy a zriaďovateľov škôl
 • Programy z ktorých je financovaná oblasť vzdelávania
 • Podpora vzdelávania v novom programovom období

Kedy a kde?

 • Vo utorok 27. októbra 2020
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční ONLINE (približne 24 hodín pred začiatkom webinára dostanete na mail všetky potrebné inštrukcie)

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA
Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk