GranTalks + Workshop

Radi by ste spoznali možnosti dotácií na kultúru a umenie z čerstvo otvorených Nórskych fondov? Zároveň by ste chceli vedieť ako previesť váš nápad z myšlienky do úspešného projektu? Toto podujatie robíme práve pre vás.

Implementácia projektov KKP

Máte schválený projekt v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a ste nezisková organizácia? Chcete ho úspešne zrealizovať? Naše pracovné raňajky sú to, čo hľadáte.

Ako na verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa netýka len obcí, ministerstiev a ostatných subjektov verejného sektora, ale aj podnikateľov, občianskych združení a iných. Napríklad keď získajú dotácie a granty zo štátneho rozpočtu či EÚ.

Grantexpert realizuje projekt

Realizujeme projekt zo zdrojov EÚ na rozvoj portálu Grantexpert. Realizácia projektu umožní rozšírenie ponúkaných služieb a obsahu portálu.

Open Data ITMS2014+

Naučte sa ako získať informácie o výzvach, projektoch, dodávateľoch, faktúrach, či o aktuálnych hodnotách nevyčerpaných financií v grantoch. To všetko a oveľa viac je ukryté v otvorených dátach portálu ITMS. Poďte ich s nami odkryť.

Eurofondové minimum pre samosprávy

Toto školenie má za cieľ priblížiť predstaviteľom samospráv fungovanie systému eurofondov, na čo sa majú pripraviť a čo ich čaká, keď budú chcieť podporiť rozvoj svojej obce financiami z grantov, na aké projekty môžu žiadať peniaze a mnoho iného.

Kreatívne centrum vo vašom meste/obci

Príďte na náš seminár a oboznámte sa s podrobnosťami výzvy na kreatívne centrá, zistite čo vám vie takýto priestor priniesť, ako na finančnú stránku projektu, získajte praktický pohľad na vec a mnoho iného.