fbpx

Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Webinár: Ako rozvíjať školu pomocou grantov?

Ako získať pre vašu školu čo najviac financií z externých zdrojov? Ak vás zaujíma téma grantovej podpory škôl a vzdelávania, ste na správnom mieste.

podpora škôlV utorok 28. septembra sa počas webinára zameriame práve na oblasť školstva. Pozrieme sa na všetky dostupné zdroje, z ktorých môžu byť školy financované a stručne si predstavíme aj aktuálne granty a dotácie. Povieme vám viac o novom programovom období 2021 – 2027, ktoré okrem klasickej podpory z eurofondov zahŕňa aj balík peňazí z Plánu obnovy.

Dôležitou témou webinára budú aj samotné projekty, ich príprava a praktické otázky, ktoré sú s tým spojené. Je nevyhnutné, aby mala na projekty škola vytvorenú personálnu kapacitu? Čo všetko obnáša príprava a realizácia projektov a ako byť čo najúspešnejší? Odpovede na tieto a ďalšie otázky si priblížime už 28. 9. 2021.

Témy webinára:
 • Všeobecný prehľad grantových zdrojov pre školy
 • Aktuálne a plánované výzvy
 • Podpora školstva a vzdelávania v programovom období 2021 – 2027
 • Projekty pre školy – na čo si treba dať pozor?
 • Čo zahŕňa príprava a realizácia projektu
 • Ďalšie zaujímavé tipy a informácie z praxe
Panelisti:
 • Maroš Janovič, Grantexpert.sk
 • Viera Holešová, Centire s.r.o.
 • Ľubomír Billý, Centire s.r.o.
Kedy a kde?
 • vo štvrtok 28. 9. 2021
 • 14:00 – 16:00
 • podujatie sa uskutoční ONLINE
Za koľko?
 • cena webinára je 19,90 € s DPH

Objednať

Aktuálne granty pre mestá a obce (september, 2021)

Podpora regiónov a samospráv z eurofondov by v najbližších rokoch mala zohrávať dôležitú úlohu. Skôr než budú k dispozícii grantové výzvy z programového obdobia 2021 – 2027, zostáva Slovensku vyčerpať značné množstvo peňazí z toho predošlého. K tomu treba zohľadniť aj granty a dotácie z „protikrízového“ balíka REACT EU či z Plánu obnovy, v rámci ktorého je pre Slovensko vyčlenený veľký obnos peňazí.

Mestá a obce na Slovensku majú momentálne viacero možností získať dotácie na rôzne účely. V uplynulých týždňoch bolo totiž vyhlásených niekoľko nových grantových výziev. Či už je to dotácia na obnovu kultúrnych domov, galérií alebo modernizácia nových cyklotrás, práve teraz je vhodný čas žiadať o financie z eurofondov a ďalších zdrojov. V tomto článku sme pre vás zhrnuli najzaujímavejšie grantové výzvy pre mestá a obce, ktoré boli vyhlásené v posledných týždňoch. Ak budete mať záujem o našu pomoc v súvislosti s výzvami, kontaktujte nás na ahoj@grantexpert.sk

Podpora cyklodopravy

 • Celková alokácia výzvy: 21 000 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií
  • budovanie nových cyklistických komunikácií
  • chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle
  • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
  • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy
  • ďalšie

Obnova kultúrnych inštitúcií

 • Celková alokácia výzvy: 14 850 60 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii
  • zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie
  • zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie
  • ďalšie

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 • Celková alokácia výzvy: 44 000 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
  • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie
  • inštalácia systémov merania a riadenia
  • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“)
  • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove
  • ďalšie

Zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve

 • Celková alokácia výzvy: 10 000 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • zavedenie služieb a mobilných aplikácií
  • zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov
  • vytvorenie koncepcie pre vytváranie a využívanie otvorených dát
  • optimalizácia podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT
  • ďalšie

Budovanie kanalizácií, čistiarní a výstavba verejných vodovodov

 • Celková alokácia výzvy: 11 600 000 €
 • Podporené môžu byť napríklad tieto aktivity:
  • výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách
  • výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd
  • výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie

Potrebujete pomôcť?

Potrebujete konzultáciu?

Spoznajte možnosti podpory
vášho mesta, obce či organizácie.
Všetko vám vysvetlíme.

Máte nápad?

Zistite ako z neho spraviť projekt,
získajte rady a tipy ako ho posunúť
na vyššiu úroveň. Poradíme vám.

Napíšeme vám projekt?

Nechajte vypracovanie žiadosti o grant
na odborníka a ušetrený čas
a energiu vrhnite do svojej činnosti.

Webinár: Rozvoj cyklodopravy a jej podpora z eurofondov

Slovenské regióny získajú na rozvoj cyklodopravy 21 miliónov eur z eurofondov vďaka aktuálnej výzve. Na aké aktivity môžu byť financie použité a kto je oprávneným žiadateľom? Novú výzvu z operačného programu IROP si do detailov predstavíme na ďalšom bezplatnom webinári, ktorý sa uskutoční už vo štvrtok 2. septembra 2021.

bicykel cestaOkrem toho sa však zameriame aj na ďalšie témy súvisiace s cyklodopravou. Ukážeme vám projekt Cyclurban+ na Slovensku, a porozprávame sa o tom ako efektívne a zmysluplne rozvíjať cyklodopravu na Slovensku. Spolu s hosťami z OZ Cyklokoalícia, zhodnotíme súčasný stav cyklistickej dopravy a pozrieme sa aj na to, čomu sa treba vyhnúť pri návrhu kvalitných cyklotrás.

Na webinári vám tiež predstavíme platformu na financovanie zelenej mobility, ktorú nájdete na webe Grantexpert.sk. V rámci nej zjednocujeme a sprehľadňujeme dostupné finančné schémy a informácie užitočné najmä pre samosprávy.

Témy webinára:

 • Projekt Cyclurban+ a prieskum o financovaní cyklodopravy v SR
 • Ako efektívne a zmysluplne rozvíjať cyklodopravu
 • Čomu sa vyhnúť pri návrhu kvalitných cyklotrás
 • Predstavenie novej grantovej výzvy na rozvoj cyklodopravy

Hostia:

 • Boris Valach – Ideas into energy
 • Dan Kollár – Cyklokoalícia
 • Peter Rozsár – Cyklokoalícia
 • Maroš Janovič – Grantexpert.sk

Kedy a kde?

 

Na rozvoj cyklodopravy pôjde 21 miliónov eur z eurofondov

Slovenské regióny získajú na rozvoj cyklodopravy 21 miliónov eur z eurofondov vďaka aktuálnej výzve. Podpora je určená na modernizáciu a rekonštrukciu cykotrás ale aj budovanie novej cyklistickej infraštruktúry. Okrem toho môžu byť zdroje z grantovej výzvy použité aj na budovanie parkovísk pre bicykle či propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy.

Financie by mali prispieť k rozvoju cestovného ruchu, posilniť alternatívnu formu cestovania do zamestnania a podporiť čistejšie ovzdušie v mestách. Financie z cyklovýzvy môžu byť použité aj na súvisiacu infraštruktúru, ako sú stojany na bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle či systémy automatických požičovní bicyklov.

Investície do cyklistickej infraštruktúry sú jednou z kľúčových podmienok rozvoja udržateľnej dopravy v našej krajine. Napriek tomu, že Slovensko má už od mája roku 2013 prijatú Národnú stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorej cieľom bolo dosiahnutie 10 % podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v roku 2020, naďalej v tomto smere výrazne zaostáva. Práve takéto výzvy môžu dopomôcť k zlepšeniu súčasného stavu. Zdrojom financií pre túto výzvu je takzvaný „pokrízový“ balík REACT-EU.

Rozvoj cyklodopravy z eurofondov by zároveň mohla priniesť zvýšenie bezpečnosti cyklistov. Peniaze môžu byť totiž využité aj na odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní a podobne. Bezpečnosť je jednou z kľúčových prekážok rozvoja cyklodopravy na Slovensku.

Výzva je určená najmä pre samosprávy, poskytovateľov verejnej dopravy ale aj mimovládne organizácie. Z operačného programu IROP bolo v programovom období 2014 – 2020 podporených 138 projektov z rôznych kútov Slovenska. Z grantov a dotácií získali najmä mestá a obce takmer 87 miliónov eur. Viac informácií o rozvoji cyklodopravy z eurofondov a iných zdrojov nájdete na našej stránke venovanej podpore cyklodopravy.

Obce a mestá môžu získať financie na modernizáciu múzeí, knižníc či kultúrnych domov

Obce, mestá ale aj samosprávne kraje zo všetkých kútov Slovenska, môžu momentálne získať financie na modernizáciu kultúrnych domov, múzeí, divadiel, galérií, knižníc, hvezdární či planetárií. Žiadať môžu o podporu až do výšky 200 000 eur. Dotácia pre mestá a obce má celkový rozpočet až 15 miliónov eur.

Dotácie sú určené predovšetkým na modernizáciu technického vybavenia ako osvetlenie či ozvučenie. Financie z tejto grantovej výzvy však môžu byť použité aj na menšie stavebné úpravy, ktoré zlepšia štandard a znížia prevádzkové náklady. Výzva je zameraná predovšetkým na rozvoj regiónov, kde je táto oblasť dlhodobo zanedbávaná.

Podmienky by podľa Ministerstva kultúry SR mali byť nastavené jednoduchšie a podporené budú hlavne menšie projekty, ktoré sa dajú pomerne rýchlo realizovať. Spolu s kolegami na portáli GrantExpert pre vás pripravujeme webinár, kde výzvu predstavíme detailne. Viac informácii sa dozviete na podstránke Webinár: Augustový výber výziev s GrantExpertom


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Augustový výber výziev s GrantExpertom

Tradičný bezplatný webinár bude tento raz zameraný predstavenie dlho očakávanej výzvy na podporu kultúrnych inštitúcií. Podporu do výšky 200 000 € môžu získať kultúrne zariadenia, knižnice, galérie, múzeá, divadlá, hvezdárne či planetáriá. Pozrieme sa tiež na výzvu, ktorej cieľom je budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov. Dozviete sa tiež podrobnosti o dotáciách z Environmentálneho fondu pre rok 2022. Už vo štvrtok 26. 8. 2021.

Témy webinára:

 • Podpora udržateľnosti kultúrnych inštitúcií
 • Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov
 • Dotácie z Envirofondu pre rok 2022

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok, 26. 8. 2021
 • V čase 10:00 – 11:00
 • Webinár bude ZDARMA

 

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Prečo sa (ne)zapojiť do medzinárodných projektov?

Máte nápad na projekt, ktorý by ste radi realizovali s partnermi zo zahraničia? Alebo máte ponuku sa zapojiť? Na tomto webinári sa s vami podelíme o mnohé cenné skúsenosti z medzinárodných projektov a povieme vám o ich plusoch aj mínusoch. Dozviete sa tiež to, či sú medzinárodné projekty vhodné pre vás, alebo by ste sa mali zamerať skôr na iné typy projektov. Webinár je určený najmä pre tých, ktorí ešte nemajú skúsenosť s prípravou a realizáciou projektov.

Na webinári sa dozviete:

 • čo sú to medzinárodné projekty a ako sa do nich zapojiť
 • kde hľadať informácie o medzinárodných projektoch
 • ako funguje projektové partnerstvo
 • ako prebieha komunikácia s donorom
 • ako čerpať rozpočet

Kedy a kde?

  • v utorok 17. augusta 2021
  • od 10:00 do 11:00 hod.
  • webinár sa uskutoční ONLINE (každý účastník dostane aj kompletnú nahrávku)

 

Projektová fabrika pre sociálne podniky

Uplynulé mesiace sme pomáhali vybraným sociálnym podnikom s prípravou projektovej žiadosti pre výzvu – Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka. Tento náročný, ale zaujímavý proces nám vnukol myšlienku rozšírenia našich služieb o projektovú fabriku pre sociálne podniky. Radi by sme tak využili naše skúsenosti a pomohli tak aj ďalším registrovaným sociálnym podnikom získať financovanie na ich rozvoj.

Otvárame preto novú fabriku pre sociálne podniky! V rámci nej získajú sociálne podniky balík konzultácií, ktoré im pomôžu pripraviť dokumenty k projektovej žiadosti pre aktuálne vyhlásenú výzvu.

Balík konzultácií nepredstavuje písanie projektu na kľúč. Sociálne podniky si musia vyhradiť dostatok času pre vlastnú prácu na dokumentoch a prílohách. Podmienkou je aj práca s Excelom. Sociálne podniky však vďaka účasti v projektovej fabrike získajú odporúčania, inštrukcie a pripomienky, ktoré im pomôžu kvalitne pripraviť takmer kompletnú projektovú žiadosť, resp. podklady pre žiadosť o investičný nástroj.

V rámci balíku konzultácií získate:

WEBINÁR: záznam z webinára bude poskytnutý všetkým účastníkom projektovej fabriky
INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA: rozsah individuálnej konzultácie sa skladá z pripomienkovania dokumentov a online konzultácie k odporúčaniam a pripomienkam. Termín konzultácií bude prispôsobený klientom.

Kedy?

 • Projektová fabrika odštartuje v pondelok 9. augusta 2021
 • Konzultácie budú prebiehať v auguste a septembri 2021.*

Za koľko?

 • Cena za účasť na projektovej fabrike v rozsahu 18 hodín je 749 eur.
 • Kapacita prvej projektovej fabriky je obmedzená pre maximálne 6 sociálnych podnikov.

Nezáväzná registrácia

Vybrané sociálne podniky, ktoré získajú účasť na projektovej fabrike, budeme kontaktovať individuálne. V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktujte Ľubomíra Billého na lubomir.billy@centire.com alebo na 0903 415 872.

*Centire s.r.o. si vyhradzuje právo výberu účastníkov fabriky na základe oprávnenosti žiadateľa, relevantnosti a potenciálu projektového zámeru.  Centire s.r.o. negarantuje zúčastneným sociálnym podnikom schválenie finančného nástroja zo strany finančnej inštitúcie ani schválenie nenávratnej zložky v rámci investičnej pomoci. 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Na modernizáciu škôl v Bratislavskom kraji je vyčlenených až 40 miliónov

granty pre školyZákladné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji majú možnosť získať peniaze z eurofondov na rekonštrukciu či modernizáciu priestorov a ďalšie stavebno-technické úpravy. V rámci iniciatívy REACT-EU je na tieto účely z programu IROP k dispozícii až 40 miliónov eur. Peniaze by mali byť čiastočnou odpoveďou na dlhodobé problémy kapacít škôl v Bratislavskom regióne.

Kľúčovým cieľom výzvy je pomôcť riešiť nedostatok miest v základných školách. Školy môžu získať na jeden projekt až 3 milióny eur. Výzva sa v rámci podmienok sústredí na investície do SMART škôl, teda škôl, ktoré budú centrom vzdelávania, voľnočasových aktivít, kultúry a športu. Oprávnenými žiadateľmi sú obce ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy.

Podporené môžu byť tieto aktivity:

 • výstavba nových objektov
 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
 • výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ
 • výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu ich kapacítách


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Výber aktuálnych grantov pre mestá a obce

Tradičný bezplatný webinár bude tento raz venovaný podpore samospráv. Vo štvrtok, 29. júla sa bližšie pozrieme na aktuálne grantové výzvy pre mestá a obce. Detailne sa pozrieme na dotáciu, v rámci ktorej môžu samosprávy modernizovať a rekonštruovať verejné budovy. Povieme si viac o podpore opatrovateľskej služby a predstavíme si grant na zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve. Okrem toho si tiež pripomenieme výzvu podporujúcu moderné technológie, ktorej alokácia bola v uplynulom období zásadne navýšená.

Témy webinára:
 • Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
 • Podpora opatrovateľskej služby
 • Výzva na Moderné technológie
 • Zlepšenie dostupnosti dát v štátnej správe a samospráve
Kedy a kde?
 • vo štvrtok 29. 7. 2021
 • 10:00 – 11:00
 • podujatie sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie ZOOM
Za koľko?
 • webinár je ZDARMA

Pripojiť sa

ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk