GrantExpert.sk pomôže získať grant aj pre váš projekt

Urobíme maximum pre váš úspech

Aký je postup

1. Chcete využiť eurofondy? My vieme, ako na to.
Vyberte si balíček spolupráce, ktorý vám najviac vyhovuje:

– Free – sami si vyfiltrujete vhodné dotačné

Zvolili ste si balíček Free alebo Basic?                                   

1. Po zaregistrovaní na portáli máte možnosť zadať vaše projektové zámery na portál.

2. Môžete si skúsiť aj sami priradiť vhodný zdroj z dotačných programov pre váš projekt. Ak si nie ste istí, nevadí.

3. Pri balíčku Free expert z našeho portálu preverí, či je vami zvolený zdroj vhodný. V rámci balíčku Basic sa s vami telefonicky spojí a prediskutuje vhodné grantové zdroje počas 30 minútovej konzultácie.

Zvolili ste si balíček Profi?                           

1. Po zaregistrovaní na portáli vás budeme kontaktovať a prekonzultujeme špecifiká vášho podnikania.

2. Na základe získaných informácií pre vás pripravíme kompletný prehľad zdrojov financovania.

3. Zadáme vám vzorové projektové zámery na portáli, aby ste dostávali  notifikácie, keď budú jednotlivé výzvy z dotačných zdrojov  vyhlásené.

Všetci registrovaní klienti môžu využiť nasledujúce služby portálu:

  • Školenia o eurofondoch
  • Prípravu žiadosti o eurofondy
  • Projektový manažment schváleného projektu
  • Zápis do Registra partnerov verejného sektora
  • Energeticky audit
  • Verejne obstarávanie
  • Kontrolu projektov

Stačí si vybrať vhodnú službu pre váš projektový zámer.

Pre jednotlivé služby môžete vyberať z grantových expertov. Každý z expertov prešiel preverením zo strany prevádzkovateľa portálu GrantExpert a absolvoval osobný pohovor.
Spomedzi expertov vyberáte na základe:

  • Fixnej ceny za službu
  • Referencií (doložené ITMS kódy zrealizovaných projektov)
  • Hodnotenia zo strany klientov portálu

Systém vám automaticky vyberie expertov, ktorí najlepšie zodpovedajú vašim projektovým zámerom a vybraným dotačným zdrojom.

Osloviť môžete viacero expertov a po potvrdení z ich strany vybrať toho, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Následne s ním uzatvoríte zmluvu a zaplatíte za službu na bezpečný účet portálu. Z tohoto účtu sa bude postupne uvoľňovať expertovi odmena.

Pozn. Pre niektoré služby ako sú Zápis do registra partnerov, verejné obstarávanie alebo energetický audit máme jedného zmluvného partnera.

Každá služba má svoj špecifický proces. Napríklad u služby príprava žiadosti o dotácie z eurofondov je priebeh nasledujúci:

1. míľnik: Úvodné stretnutie s expertom – počas neho si dohodnete, aké podklady je potrebné dodať z vašej strany a určíte si časový plán spolupráce.
2. míľnik: Prvý návrh žiadosti – grantový expert nahrá na portál prvotný návrh žiadosti o dotácie, ktorá bude čakať na vaše schválenie.
3.  míľnik: Finálny návrh žiadosti – Expert pre vás vypracuje finálnu žiadosť a po vašom schválení ju odovzdá inštitúcii zodpovednej za daný grantový zdroj v súlade s podmienkami výzvy.

4. míľník:  Klarifikácia: V prípade, že vám bola doručená výzva na doplnenie žiadosti, expert vám pripraví podklady potrebné pre doplnenie projektu a cez portál vám ich doručí. Až po tomto kroku je expertovi vyplatená posledná platba za jeho služby.

Prehliadka GrantExpert.sk

Využite výhody portálu GrantExpert.sk naplno

Pridajte sa k úspešným

Zoznamte sa s nami

Mett Rayan

Mett Rayan

Mett Rayan

Mett Rayan

Email:
Phone:
Mett Rayan

Mett Rayan

Mett Rayan

Mett Rayan

Email:
Phone:
Mett Rayan

Mett Rayan

Mett Rayan

Mett Rayan

Email:
Phone:
Mett Rayan

Mett Rayan

Mett Rayan

Mett Rayan

Email:
Phone:

Registrácia vám nezaberie viac, ako 5 minút