4.grantové kolo Expo 2020 Dubai je otvorené!

Najbližšia svetová výstava Expo 2020 Dubai predstavuje nový inovačný a partnerský program. Grant Expo Live financuje, rozvíja a propaguje kreatívne riešenia s pozitívnym sociálnym, environmentálnym alebo humanitárnym dopadom.

Hlavné výhody Expo Live inovačného grantu:

  • Grant 100 000 USD na projekt
  • Medzinárodná publicita a marketing
  • Prístup k novým obchodným príležitostiam
  • Potenciálne vystavenie pred miliónmi návštevníkov na Expo 2020 Dubai

Expo Live momentálne podporuje 70 inovátorov zo 42 krajín, ktorých projekty budú vystavené počas výstavy Expo 2020 Dubai.

Pozrite si krátke propagačné video programu.

Má vaša inovácia pozitívny dopad na spoločnosť alebo životné prostredie? Tu sa môžete hlásiť do 4. kola grantového programu.

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk